Lærlingefestival på Støperiet!

Det var kjempegøy å få lov til å besøke Vestfolds første lærlingefestival – Jång. Her var det tegneseriekurs, yogaundervisning, frisører og grafittikunst – og fokus på alt det bra med å ta yrkesfag og være lærling.

Kunnskapsministeren gjestet festivalen, og jeg fikk lov til å representere Venstre under besøket.


Jeg hadde også en kjempefin samtale med Høyres Karoline Aarvold om det å velge den utdannelsen som er riktig for en selv, og hvor vanskelig det kan være. Jeg forsto at det idag finnes et eget fag som heter utdanningsvalg – det hørtes veldig interessant ut.

Om man er usikker selv i hvilken retning man skal gå, er man jo helt avhengig av god veiledning, og vite alle muligheter og hva det innebærer før en tar valget.

Valgets kval

Det får meg til å tenke tilbake til da jeg skulle velge videregående. Hadde ikke jeg hatt en engasjert og god rådgiver på ungdomsskolen som hjalp meg til å tørre å ta det valget jeg egentlig brant mest for – så ville nok livet mitt sett helt annerledes ut idag.

Det her er noen år siden, og jeg sto mellom allmenn videregående, og formgivingsfag. Det var formgivingsfag jeg var mest trukket mot. Men jeg var usikker fordi formgivingsfag var ukjent for meg, jeg måtte reise lenger, og alle vennene mine skulle begynne på allmenn. Og enkelte jeg snakket med var skeptiske til å ta en yrkesfagretning.

Takket være at rådgiveren på Holtan ungdomsskole hjalp meg slik hun gjorde, og tok på alvor det dilemmaet jeg sto i, valgte jeg til slutt det som var riktig for meg – og det var formgivingsfag. Og jeg har aldri angret. Gamle Slottsfjellskolen i Tønsberg var et fantastisk flott sted å være for meg <3

Yrkesfag gir muligheter

Hva man skal gå, og hvor man skal gå er lett å vite for noen, og ikke for andre. Det er så viktig å ha tilgang på god veiledning, om man trenger det.

Jång var en flott markering av viktigheten av å ha lærlinger, og alle mulighetene yrkesfag faktisk kan gi. På bildene ser du meg med Camilla Mobakk fra Tønsberg sentrum, flinke kokker fra Rå som serverte helt rå is og bakt potet, og bilde fra tegneserieworkshopen.

Kommunen må gå foran
Tønsberg kommune må gå foran og være sitt ansvar bevisst. Målet i kommunens handlingsplan er å ha 2 lærlinger pr 1000 innbyggere, og KS sin anbefaling er 1 pr 1000. Tønsberg kommune har de siste årene blitt bedre på å ha lærlingefokus, så vi er på rett vei!

Her kan du lese mer om Venstres satsing på yrkesfag og lærlinger

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Hva svarer ordføreren?

I kveldens bystyremøte har jeg levert inn en interpellasjon til ordføreren omhandlende lasershow.

Følg med på kommunens nettTV fra 18.30 via Tønsberg kommunes nettside for å høre ordførerens svar på mine spørsmål. Jeg er spent!

Her er interpellasjonen:

Interpellasjon
til bystyret 24. april 2019

Ja til lasershow fremfor fyrverkeri

Hvert år blir mennesker skadet, dyr drept, eiendom og natur forsøplet, brent og ødelagt, og mange, spesielt dyr er redde. På grunn av noen minutters moro med fyrverkeri.

For ti år siden kom forbudet mot pinneraketter som har gitt færre personskader og mindre materielle skader. Men tallet på øyeskader i Norge er fortsatt mellom 10 og 20 om året, i tillegg til andre brannskader og uhell. Den største andelen uhell er relatert til feil bruk av fyrverkeri.

I en undersøkelse fra desember 2018 gjennomført av NITO, svarer over 60 prosent av de spurte at de vil forby privat oppskytning av fyrverkeri dersom kommunen står for offentlig oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften. Kun 16 prosent ønsker å beholde retten til å skyte opp selv.

I mai skal politi, helsemyndighet, pyrobransjen og en rekke interesseorganisasjoner på konferanse om privat bruk av fyrverkeri. Her blir de bedt om å svare på om Norge bør innføre et forbud eller ikke.

Bystyregruppa i Tønsberg Venstre mener at Tønsberg kommune burde starte noen nye og mer bærekraftige tradisjoner. I kommunen burde vi være positive til et gradvis forbud, og også gå foran som et godt eksempel.

Fyrverkeri kan være vakkert å se på, og kan også være en fin måte å markere store anledninger på. Men vi må spørre oss om de potensielle skadene, frykten og søppelet det utgjør er verdt det? Spesielt når vi vet det finnes vennligere alternativer. Tiden er moden for å tenke nytt.

Lasershow er en lydløs og god erstatning for fyrverkeri, som skal se like bra ut, men som ikke gjør skade. Kommuner i Sverige, som Lidköping og Boden har innført offentlig initiert lasershow som erstatning for fyrverkeri av hensyn til dyr og natur – med stor suksess.

Venstres bystyregruppe ønsker både et gradvis forbud mot privat oppskytning i Tønsberg kommune, og et spektakulært lasershow istedenfor fyrverkeri på aktuelle dager.

Derfor spør jeg deg ordfører:
– Er du enig i at av hensyn til mennesker, dyr og natur burde tradisjonell fyrverkerioppskytning i privat regi på sikt opphøre?

– Er du positiv til et privat forbud – i første omgang for hele Tønsberg sentrum?
– Vil du ta initiativ til at kommunen i samarbeid med andre aktører skal jobbe for felles lasershow istedenfor fyrverkeriaoppskytning på aktuelle dager som 17. mai og nyttårsaften?


Hvis svaret er ja på spørsmålene over:
– Vil du sende et tydelig signal til konferansen i mai om dette?

Forslag til vedtak i bystyret:

Tønsberg kommune vil jobbe for gradvis forbud av privat fyrverkerioppskytning. Kommunen vil ta initiativ til et felles samarbeid om lasershow istedenfor fyrverkerioppskytning på aktuelle merkedager.

Suzy Haugan
Bystyrerepresentant for Venstre
Tønsberg 16. april 2019


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Ja til lasershow fremfor fyrverkeri!

Wow, så gøy at så mange er åpne for lasershow fremfor fyrverkeri i Tønsberg! Ut ifra kommentarfelt, og folk som har tatt kontakt, opplever jeg at mange støtter og er glade for forslaget.Les sak i Tønsbergs blad (+)

I forrige uke kunne vi lese i avisa at DSB setter døren på gløtt for forbud av privat bruk av fyrverkeri, og at det er konferanse om det i mai.

Mitt tydelige innspill er – her burde Tønsberg kommune være positive til et forbud, og også gå foran som et godt eksempel.

Etter alle de positive tilbakemeldingene går jeg videre med dette, og skal fremme en interpellasjon i bystyret i april, og utfordre ordføreren på temaet. Følg med!

Dette vedtok Tønsberg Venstre på årsmøtet om lasershow/fyrverkeri:

Ja til lasershow fremfor fyrverkeri

Hvert år blir mennesker skadet, dyr drept, eiendom og natur forsøplet og ødelagt, og mange er redde. Bare på grunn av noen minutters moro med fyrverkeri. Tiden er moden for å tenke nytt, mener Tønsberg Venstre.

Vi vil ta til orde for et gradvis forbud mot privat oppskytning i kommunen, og ta initiativ til et samarbeid mellom kommunen og andre aktører for å bruke et spektakulært lasershow istedenfor fyrverkeri på aktuelle dager.

I en ny undersøkelse fra desember 2018 gjennomført av NITO, svarer over 60 prosent av de spurte at de vil forby privat oppskytning av fyrverkeri dersom kommunen står for offentlig oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften. Kun 16 prosent ønsker å beholde retten til å skyte opp selv.

Lasershow er en lydløs og god erstatning for fyrverkeri, som ser like bra ut, men som ikke gjør skade. Kommuner i Sverige, som Lidköping og Boden, har innført forbud i sine kommuner med suksess.

Av hensyn til mennesker, dyr og natur burde tradisjonell fyrverkerioppskytning i privat og offentlig regi på sikt opphøre. Fyrverkeri kan være vakkert å se på, men omfanget av skader på mennesker, dyreliv og eiendom gjør at dagens praksis ikke er ønskelig, spesielt når vi vet det finnes bedre alternativer.

Tønsberg Venstre vil…

· at kommunen i samarbeid med andre aktører skal jobbe for felles lasershow istedenfor rakettoppskytning på nyttårsaften og 17. mai

· i første omgang forby privat oppskyting av fyrverkeri i Tønsberg sentrum

· at fylkeskommunen og staten har opplysningskampanjer om tematikken

· være positive til utvikling av alternativ til fyrverkeri for privat bruk

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Bevar biologisk mangfold i utbygging

Hver gang bystyret møtes så tar vi avgjørelser som påvirker miljøet – og ofte det biologiske mangfoldet. Det har noe å si hva vi vedtar i saker, lille Tønsberg er endel av verden, og har også ansvar.Å

I bystyret i mars behandlet vi sak om regulering for ny næringsmiddelindustri på Åskollen. Senterpartiet foreslo å si nei, fordi utbygging kun må skje med bakgrunn i konkrete behov. Venstre støttet Senterpartiet og Steinar Solum i forslaget, og jeg sa dette fra talerstolen:

Om humler og reelle behov

Organisasjonene mener det er bra at det reguleres for ny næringsmiddelindustri, men beklager at dette gjøres på landbruksjord – de mener også at utbygging må forutsettes på at det skjer med bakgrunn i konkret behov for næringsmiddelindustri.

Planforslaget har begrensede virkninger med tanke på biologisk mangfold, står det. Kantsonene langs Aulielva er et viktig bekkedrag for biologisk mangfold, men planforslaget berører kun denne sonen marginalt med utvidelsen av veiarealet rundt planlagt ny rundkjøring.

Marginalt. Begrensede virkninger. Men ikke uten virkninger.

Avgjørelser som påvirker miljøet

Denne saken er en bekreftelse på at hver gang vi møtes så tar vi avgjørelser som påvirker miljøet – og ofte det biologiske mangfoldet. Det har noe å si hva vi vedtar i saker, lille Tønsberg er endel av verden, og har også ansvar.

Det er viktig vi bevarer biologisk mangfold i utbygging og planarbeid.

Det står i saken at det er gjort en enkelt observasjon av slåttehumle på et felt med rødkløver vest for veien. Observasjonen betyr at det innenfor noen kilometers avstand finnes et slåttehumle-bol med flere individer og en dronning.

Slåttehumle er særlig utryddingstruet, både i Norge og i en rekke andre land. Den er fåtallig og rødlistet i Norge. Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene, fordi de bestøver frukt og bær og sprer plantenes pollenkorn og gener i naturen. Skal økosystemet fungere må pollineringen skje.

Det står i saken at planforslaget ikke vil ha vesentlig betydning for slåttehumlens tilgjengelighet til rødkløver, og at arten ikke er spesifikt knyttet til området på Åskollen, men mer til lokaliteter med rødkløver. Det kan virke noe betryggende, men totalt sett er det vel ingen som kan vite helt eksakt hvordan disse endringene kan påvirke det biologiske mangfoldet i nærområdet.

Dette er 2. gangs behandling, og saken har gått langt, men slik er det for oss i bystyret. Det er nå vi får den opp.

Vi støtter humla. Og vi støtter argumentene om hvorvidt det er konkret behov for næringsmiddelindustri. Oppfordrer andre til også å stemme på solums forslag.»

Solums forslag fikk dessverre ikke flertall. Hadde vi hatt flere representanter i bystyret kunne utfallet vært annerledes. En oppfordring til alle som skal stemme under lokalvalget i år! 🙂

Suzy

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Badeanlegg: Se videre på BEGGE sentrumsalternativer

Debatten om tomteplassering av nytt badeanlegg i Tønsberg kommune var i bystyret i kveld. Det ble en opphetet debatt. Venstre har i alle utvalg vært forkjemper for å se på både eksisterende tomt og Kaldnestomten.

Dette sa jeg fra talerstolen i kveld:
Dette er et viktig valg. Svømmeanlegget skal vare i mange år, og bli en stor del av opplevelsen i Tønsberg sentrum.

Alle faglige begrunnelsen peker på sentrum for byutvikling, tilgjengelighet for syklende og gående.

Selvfølgelig skal den ligge i sentrum. Det er nøkkelen til 30 prosent dekning av tippemidler og interkommunalt samarbeid med Færder. Færder har vært tydelige på at de ikke er interessert i et samarbeid på messa. Og samarbeid folkens – det er ofte litt mer krevende – men med bedre reusltater.

Det går an å bygge innovativt og bærekraftig, selv om den ikke legges på messa og utbytter energi. Venstre er opptatt av å få på plass et anlegg som både kan være en besøksattraksjon , men også ivareta alle som vil svømme året rundt som trim, til en grei pris.

Venstre gikk tidlig ut og pekte på eksisterende tomt som høyaktuell lokasjon for ny svømmehall. Det er en veldig bra beliggenhet.

Kaldneslokasjonen er spennende

Men, kaldnes-lokasjonen er på mange måter spennende, og vil kunne være et løft for den nye bydelen, og Tønsberg sentrum. Det kan bli et interessant samarbeid med flere aktører.

Innbyggerne fortjener at vi ser nærmere på begge alternativer før vi bestemmer oss, mener Venstre.

Kaldnes er en del av nåtidens og fremtidens bysentrum. Mange innbyggere, brua vil sørge for en vei mellom E18 og svømmeanlegg uten å dra gjennom gamle sentrum. Ny gangbru og sentral beliggenhet vil sørge for at mange kan sykle og gå til anlegget. Nærhet til byfjorden vil øke alle sin bevissthet med tanke på rent vann og omtanke for byfjorden.

Så vi vil, som tidligere flagget – se nærmere på 2 sentrumsalternativer – før vi lander endelig lokasjon, og fremmer det Venstre fremmet i UKIF og senere i formannskapet.

Færder ønsker å se på Kaldnes

Færder formannskap har hatt møte i dag. De ønsker primært Kaldnes , men kan gå for eksisterende tomt, men vil ikke forsinke prosessen ved ikke å ha likelydende vedtak, og vil gå for eksisterende tomt om tønsberg gjør dette idag. Vi kan trykt stemme for begge lokasjoner idag altså.

Vannidrettene peker på at anlegget må ha stor nok kapasitet og være tilgjengelig

Ungdomsrådet, representanter for kommunens ungdommer vil gjerne se videre på begge de to sentrumsalternstivene.

Sentrumsnæringen er mer enn soleklar på at Kaldnes må sees på videre.

Hvorfor vil ikke Høyre lytte til sine innbyggere? Og hvorfor vil ikke høyre lytte til næringslivet – som høyre hevder å være så opptatt av. Fersk quote fra næringslivet i tb idag: «Partiet skrinlegger Kaldnes-alternativet uten at det har fått den utredningen det fortjener.»

Høyre, dette forstår jeg ikke.

All ære til Høyre for å ville ha fortgang og være tydelige, men det er ingen skam i å få mer kunnskap om begge sentrumsalternativene før vi bestemmer oss.

Ikke bli med å utred begge alternativene fordi dere føler et press. Bli med å utred begge alternativer fordi det er det kloke og riktige å gjøre i denne saken.

Det ble flertall for å gå for eksisterende tomt i sentrum. Venstres forslag om også å se på Kaldnes videre fikk 9 forslag, og ble ikke tatt med videre.

Bildet er av meg og Josef Kleven, Venstres to representanter i Tønsberg bystyre.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

En skole som løfter alle elever

Under behandling av Venstres uttalelse om «En skole som løfter alle elever» ble det skolematdebatt på Venstres landsmøte i dag, og det var ordentlig moro. ??

Et forslag jeg hadde sendt inn om skolemat, basert på Vestfold Venstre sin årsmøteuttalelse, ble godt forsvart i paralellsesjonen av Peder Sunde, argumentert for på talerstolen av Karin Virik og også Venstres skolepolitiske talsperson Guri Melby ?

Her er teksten: «Skolemåltidet fremheves av fagmyndighetene som et ogdt tiltak mot sosial ulikhet i helse. Venstres ønsker å legge til rette for optimal situasjon for læring. Et enkelt brødmåltid eller grøt skan være en god start på skoledagen. Alle norske kommuner burde vurdere hvordan de kan tilby minst ett måltid mat i løpet av skoledagen»

Teksten fikk flertall, og er endel av Venstres ferske uttalelse om skole.
Hurra!

Det er mange krefter i Venstre som ønsker å sette skolemat på dagsorden på landsmøtet, jeg nevner også våre gode venner i Telemark Venstre og Maria Therese Jensen i Ås Venstre.

Æres den som æres bør

Og vi må ikke glemme forfatter og initiativtager til den opprinnelig uttalelsen som ble vedtatt av årsmøtet i Vestfold Venstre, Tone Lind Jørgensen ??

Her kan du lese hele skoleutalelsen fra Venstres landsmøte 2019

Her er forslaget som ble vedtatt og er en del av Venstres skoleuttalelse fra landsmøtet 2019
Karin, Peder og meg i Vestfolddelegasjonen
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

På vei til landsmøtet

Idag setter Tone Skalpe Bjørnli og jeg snuten mot Trondheim og Venstres landsmøte. Det skal bli morsomt, interessant og mye arbeid.

Tone er ordførerkandidat i Færder for Venstre, og jeg Tønsberg for Venstre i årets lokalvalg. Landsmøtet er er politisk verksted hvor vi jobber med nasjonale saker – og har med oss noen saker vi kjemper for på vegne av Vestfold.

En av de viktigste mener jeg – er å få Tønsberg og Vestfoldbyen inn i byvekstavtalen. Det er en nasjonal ordning som gir oss midler til å øke satsingen på gange, sykkel og kollektiv i Vestfoldbyen.

Vil du følge landsmøtet og kanskje se noen fra vår delegasjon på talerstolen? Følg med på venstre.no denne helgen!

På vei til landsmøtet

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Girlpower på Stortinget

Tidligere i måneden var jeg så heldig å få lov til å delta på et «ordførerkurs» for listetopper i valget 2019 for Venstre. Sammen med ordførerkandidat Magdalena fra Larvik, og ordførerkandidat Karin fra Sandefjord dro jeg inn til Stortinget, hvor kurset var.

Det var en interessant dag, ganske foredragspreget, med diverse innhold. Vi fikk litt mer innsyn i velgertall, hvordan aviser jobber med valg, osv, men det mest lærerike synes jeg var å snakke med andre listetopper, og høre hvordan de jobber «hjemme hos seg». Jeg fikk mange gode ideer etter den dagen, så det var motiverende. Jeg skal dele et par av ideene med dere etterhvert 🙂

På bildet ser du meg, Karin og Magdalena. Selv om alle er fra 40 år og oppover så kan jeg tillate meg å skrive – girlpower! Enig?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Mer penger til klimatiltak i kommunen!

Som representant i kommunestyret har jeg en mulighet til å bringe saker opp via «interpellasjoner». Vi i Tønsberg Venstre har benyttet oss av denne muligheten ofte, og  på onsdagens møte spør jeg ordføreren om hvorfor kommunen ikke er mer «på hugget» når det gjelder å søke ulike støtteordninger for lokale klimatiltak.

Her er det jeg spør om på onsdag( svaret får jeg onsdag i møtet)

Interpellasjon til 6. februar 2019
Tønsberg kommune må gripe alle muligheter for raskere å redusere klimagassutslipp!
 

Det finnes flere statlige støtteordninger som kan gi kommunen mer penger til å redusere utslipp, bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet, og øke sykkelmulighetene. Venstres bystyregruppe ønsker at kommunen skal prioritere å søke på disse støtteordningene.

 
Klimasatsordningen deler i 2019 ut 200 millioner til gode kommunale og fylkeskommunale prosjekter som reduserer klimagassene, og man kan få opptil 12 millioner på et tiltak.
I 2017 søkte Tønsberg kommune klimasatsmidler, og fikk penger til påfyllingspumpe for biogass. Den pumpa er vi veldig fornøyde med.

 
I 2018 søkte ikke kommunen klimasatsmidler.
 

Vi burde kjenne vår besøkelsestid og søke midler til gode prosjekter, i det minste for de prosjektene vi uansett skal gjennomføre. Vi må gjerne søke midler til andre prosjekter også, som for eksempel sykkelhotell, eller en utredning av bildelingsordning i sentrum. Kommunen burde være mer på hugget, og gripe de mulighetene som finnes. Venstre ønsker at kommunen må gripe alle muligheter for raskere å redusere klimagassutslipp, og søke klimasatsmidler hvert år.

 
Hvert år kan kommunene også søke tilskudd for økt sykling, en annen tilskuddsordning. For å få støtte må søkerne bidra med 50 prosent. Et viktig mål med ordningen er å øke fokuset og satsing på sykling og gåing. I 2019 ble det delt ut 78,5 millioner kroner til søknader fra 2018.

 
Dette er penger til sykkelparkering, oppmerking, skilting, gang- og sykkelanlegg. Tønsberg søkte ikke på denne ordningen i fjor.
Skilting, oppmerking, sykkelparkering osv – dette er vel ting kommunen allerede gjør, og/eller har i planene? Hvorfor ikke få dekket 50 prosent av slike utgiftene, så kan vi gjøre mer – raskere?

 
FNs klimapanel la i fjor høst frem rapporten som viser at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Alle har et ansvar her, også vi lokalt.
Jeg forventer at kommunen prioriterer å søke om friske midler til tiltak som allerede ligger i planene, og potensielle nye, spesielt når tiltaket er knyttet til klima. Det finnes fantastiske muligheter vi burde gripe. Økonomien i kommunen er også under press, og jeg ser ikke hvordan vi har råd til ikke å søke disse støtteordningene.

 
Jeg spør deg ordfører:
• Hvorfor er ikke kommunen mer «på hugget» når det gjelder å søke tilskuddsordninger for klima- og sykkeltiltak?
• Hvis ordføreren ønsker at kommunen skal prioritere å søke slike støtteordninger, hvordan vil ordføreren sørge for det?
• Skal Tønsberg kommune søke klimasatsmidler i 2019? Fristen er i februar.

 
Suzy Haugan
Tønsberg Venstres bystyregruppe februar 2019Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Mer makt til ungdom

Kommunestyret er folkevalgt. Men gjenspeiler kommunestyret i Tønsberg egentlig folket? Per i dag er det tre faste aktive representanter under 37 år – av 39 medlemmer i kommunestyret.

På lederplass i Tønsbergs Blad et par uker siden kunne vi lese om forsøksordningen med stemmerett for 16- og 17-åringer. Meget interessant, fordi vi ser er at en slik stemmerett har ført til at flere yngre har kommet i posisjon.

Det ble for skummelt, gitt

Tønsberg Venstre ønsket at Tønsberg skulle søke å delta i den nasjonale ordningen for et par år tilbake, men det ble for nytt og skummelt for flertallet i bystyret. Flertallet så ikke poenget med å søke på å delta i en slik ordning. Jeg håper flertallet nå kan se poenget ved resultatene av prøveordningen.

Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil både styrke lokaldemokratiet og gi unge en mulighet til å si sin mening. Det er Forskerne fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) sin konklusjon etter to forsøksrunder, og de mener det finnes flere gode grunner til å gi unge stemmerett. Unge stemmer på unge, og i neste runde nominerer flere partier flere unge høyt oppe på valglistene. For å få unge til å bli mer samfunnsengasjerte må de også få stemmerett og reel makt.

Sunt med blanding

Jeg tror det er sunt med variasjon i kjønn, alder, bakgrunn og kompetanse i et kommunestyre. For da er vi en bred gruppe brukere av kommunens tjenester, og kan enda bedre se alle sider av en sak. Kommunestyret gjør beslutninger som i stor grad påvirker unge, og jeg mener vi i dag er i stand til å ta disse beslutninger, vi har en dyktig administrasjon, gode tall, flinke lokalpolitikere, et ungdomsråd i utvikling, og medvirkningsmuligheter.

Men, jeg mener vi hadde vært i enda bedre stand om flere 30-åringer, 20-åringer og folk født i dette årtusen også fikk politisk makt i kommunestyret.

Unge burde få mer reell makt

Optimalt burde flere unge komme inn i etablerte organer som har reel makt – som kommunestyret og utvalg. Men det er også viktig underveis – å se på andre måter å gi unge flere muligheter for å påvirke lokalsamfunnet sitt.

Jeg syntes allerede i prosjektet «ny kommune» i samarbeid med Re, at vi burde se på et «ungdommens kommunestyre» slik flere kommuner i landet har. Ungdommer i Re og Tønsberg kan fått reel innflytelse gjennom det, med egne midler, og jobbe med å utarbeide strategier og tiltak for å forbedre oppvekstmiljøet for ungdomsgenerasjonen. Det kunne vært et brobyggende prosjekt i tillegg til å helt sikkert kunne generere viktige tiltak i den nye kommunen vår.

-Suzy

Blogglisten
Innlegget er også publisert på tb.no/meningerFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather