I helgen skapes ny politikk i Tønsberg!

I år er Venstres landsmøte i… Tønsberg! Veldig moro. Jeg skal skrive mer om det senere, men vil i dette innlegget fremheve resolusjonen Vestfold Venstre har sendt inn til landsmøtet, basert på uttalelsen vedtatt på Vestfold Venstre sitt årsmøte om å erstatte dagens plastemballasje med morgendagens løsninger.

Dette er ny politikk og tar opp et veldig viktig tema; de alvorlige konsekvensene av plastsøppelet som dumpes i havene hvert år – og hva vi konkret kan gjøre med det. (Les resolusjonen nederst i innlegget)

Til landsmøtet sendes det veldig mange uttalelser, og de velger ut noen få som møtet skal diskutere og vedta. Sånn blir det ny politikk av!

Vår resolusjon er ikke foreslått at skal diskuteres, men det er jo muligheter for at det kan bli endret på etter en god diskusjon! Jeg krysser fingrene for det.

Så jeg er veldig spent på debatten i dag, og kommer til å følge spent med. Jeg er observatør, og skal heie på Vestfolddelegasjonen fra sidelinjen. DU kan se på Venstre-TV og få med deg debatten der.

Godt landsmøte, håper det blir noen flotte dager i Tønsberg hvor Venstre vedtar NY spennende politikk! 🙂

Suzy
Blogglisten

HER kan du lese resolusjonen:

Erstatt plastemballasje med morgendagens løsninger!

Hvert år dumpes åtte millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som mikroorganismer i næringskjeden tar til seg. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette. Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi må ikke ødelegge vårt matfat i havet!

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Venstre i Tønsberg og Vestfold ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbart materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge også finne nye løsninger. Vi må utnytte eksisterende kunnskap og forske frem morgendagens emballasjeløsninger.

Vestfold kan bli et renere fylke når alle kommuner prioriterer å rydde opp lokale elver og farvann for plast. Tønsberg bør innføre en kommunal grønn innkjøpsordning, hvor man favoriserer leverandører som har «grønn» emballasje. Vestfold fylkeskommune bør styrke opplæringen i grønt entreprenørskap og gi tilskudd til bedrifter og grundere med fokus på grønn innovasjon. Gjennom Vesar kan Vestfold bli foregangsfylke ved å tilby miljøvennlige restavfallsposer.

Stortinget må sette av midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger for å blant annet å gjøre det mulig å erstatte plastposer i butikk med miljøvennlige alternativ. Det må bli dyrere å produsere/distribuere unødvendig og/eller miljøskadelig emballasje og det trengs et nytt lovverk rundt emballasje. Gjennom å gi en belønningsordning til kommuner som klarer å redusere avfallsmengden pr innbyggere, får vi flere å delta i kampen mot plast.

I tillegg må mikroplast forbys i hudpleieprodukter. Plastpartiklene er på under fem millimeter og benyttes for eksempel i «skrubbekremer» som selges i dagligvarebutikker. Partiklene er så små at de går rett ut i havet, der de spises av fisk og plankton. Mikroplast er ikke vår største kilde til utslipp, men er en helt unødvendig forurensning som lett kan stoppes.

Forsøplingen stopper ikke ved Norges grense. Regjeringen må nå ta initiativ til et samarbeid med andre land om en dugnad mot plastavfall i matfatet vårt.

 
Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Erstatt plastemballasje med morgendagens løsninger!

Hvert år dumpes det 8 millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som mikroorganismer i næringskjeden tar til seg. I en del av næringskjeden i Nordsjøen er det antatt at 95 prosent nå har plast i magen. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette. Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi må ikke ødelegge vårt matfat i havet!

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Vestfold Venstre ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbart materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge og finne nye løsninger. Vi må utnytte eksisterende kunnskap og forske frem morgendagens emballasjeløsninger.

Lokalt ønsker Venstre å:

 • prioritere å rydde opp lokale elver/farvann for plast
 • jobbe for en kommunal grønn innkjøpsordning, og gjennom den favorisere leverandører til kommunen som har «grønn» emballasje

Regionalt ønsker Vestfold Venstre å påvirke til å:

 • styrke opplæringsordningen i grønt entreprenørskap
 • sette av egne midler til bedrifter og gründere med fokus på grønn innovasjon
 • sørge for at avfallsselskaper tilbyr miljøvennlige restavfallsposer

Nasjonalt ønsker Venstre å påvirke til at

 • det blir satt av mer midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger
 • det iverksettes en belønningsordning for kommuner som reduserer avfallsmengden pr. innbygger
 • plastposer i butikk blir erstattet med miljøvennlige alternativ
 • det blir tatt initiativ i samarbeid med andre land for å fjerne plasten som flyter i havene våre
 • det blir dyrere å produsere/distribuere unødvendig og/eller miljøskadelig emballasje
 • det utarbeides et nytt lovverk rundt emballasje

Uttalelsen ble sendt inn av Tønsberg Venstres årsmøte, og vedtatt av Vestfold Venstres fylkesårsmøte 13. februar 2016.

Foto: Av Odne Lyngstad fra Tønsberg Venstre plukket plast og søppel rundt Aulielva 

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Ja til næring, ja til jord og ja til kulturlandskap

– Hvorfor er du så negativ til næringslivet? Har jeg hørt et par ganger når jeg fronter at jeg vil ha arealet D1 barkåker syd UT av arealplanen (plan for hvilke nye arealer i Tønsberg kommune som skal avsettes til næring, bolig og off. tjenesteyting)

Men jeg er absolutt ikke negativ til næringslivet! 🙂
Kommunen skal tenke næringsliv også ved arealdisponering, og det mener jeg planen gjør – UTEN barkåker syd. Det er et viktig poeng. Planen legger opp til en overkapasitet har jeg sagt gjentatte ganger. Det er ikke et fakta jeg har funnet på selv. (Det står på side 31 i samfunnsdelen av kommuneplanen for de som lurer på det)

Så hadde det muligens ikke vært en katastrofe å legge opp til overkapasitet, for det er selvsagt også vanskelig å kjenne fremtiden – MEN – det er tungtveiende gode grunner til IKKE å ta barkåker syd med i arealplanen.

Davidsene mot Goliatene
Grunnen til at Mdg, Krf, Sv, Sp og V (5 av 8 partier i bystyret i Tønsberg) rungende ønsket barkåker syd ut av planen er jo ikke et nei til næringslivet eller nei til barkåker syd.

Det er et JA – til næringslivet, for jordbruk er også næring. Det er et JA til barkåker syd, fordi området er et verdifullt kulturlandskap – og det er et JA til matjord og en bærekraftig fremtid – fordi jorda på barkåker syd er poteniselt fantastisk marjord.

Fylkesmannen og Vestfold fylkeskommune og mange andre er enige også.

Her er innlegget mitt fra talerstolen da saken var oppe i bystyret i februar:


Med arealplanen tar vi ansvar for arealer til bolig, næring og off. Tjenesteyting de neste årene.

Men vi som lokalpolitikere har vi også et stort ansvar for helheten i kommunen vår, vi må evne å se både stort og detaljer, og vi må evne å se for oss fremtiden. Vi gjør ofte valg som får store konsekvenser i mange år fremover – for folk og for miljø og natur i området vi har ansvar for – Tønsberg kommune.

Vi ønsker å ta ut d12 barkåker fra arealplanen fordi det er den riktige tingen å gjøre. Det er ikke noe mer komplisert enn det.

D12 er en del av et sammenhengende jordbruksområde, og ligger i randsonen av område avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø – Jarlsberg hovedgård, som er i kategorien «strengt vern». Vår kommune har sagt ja til bevaring av dette området som ett av flere (37) viktige kulturlandskap i forbindelse med RPBA.

Dette er med andre ord et verdifullt kulturlandskap! Dette er en del av identiteten vår. Har dere lest miljølplattformene våres i det siste. Hvor mye er de egentlig verd?

Bystyret har vist at det er istand til å snu om det kommer tungveiende argumenter og informasjon om saken på bordet.

Hvorfor går ikke det ikke i denne saken?

Når ikke Høyre og Ap er til å snakke til engang. Dere bestemte dere for flere år siden og er urokkelige, er det sånn og forstå? Uansett hvilken informasjon som presenteres, uansett hvilke tungveiende og seriøse aktører som er glødende imot dette her, som fylkesmannen , fylkeskommunen, jordburksforening osv osv – så NEKTER representantene engang å vurdere å snu.

Det synes jeg er merkelig, det er foruroligende. Og faktisk ganske suspekt.

For det er jo ikke sånn ar om vi tar ut d12 – så har vi ikke næringsarealer i planen. vi har allerede lagt barkåker øst inn i planen.vi har lagt inn gulli. Det er lagt inn næringsareal. Vi mener at det vil ikke begrense muligheten for næring til å etablere og utvide seg at vi tar ut d12 av arealplanen. Det er jo lagt opp til en overkapasitet av næringsareal!

Da trenger vi strengt tatt ikke ta med dette arealet. I hvert fall ikke når det er så tungtveiende grunner til ikke å gjøre det.

Jeg håper vi kan eniges om en god arealplan som vi kan vedta med hode høyt hevet.

Innlegg i tb.no fra Anette Viken, Steinar Solum og meg
Sak i tb.no om at Sv. Sp og V vil ta barkåker ut av arealplanen
Reaksjoner etter at saken var behandlet – tb.no

Suzy
Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Personopplysninger som valuta

Jeg vil ha gratis informasjon/tjenester på Internett, men finnes det? Er betalingen i praksis personopplysninger om meg som selges til høystbydende annonsør?

Informasjon om meg som jeg ikke har oversikt over eller vet hvem som har tilgang til?

Det er fakta; se datatilsynets nye rapport i forbindelse med personverndagen 28. Januar.

Det er kanskje ikke så farlig at reklamen jeg ser på nett er for produkter og tjenester som er i mitt interessefelt, men det er en kortsiktig konklusjon.

Hva med i fremtiden – barn er allerede systematisk overvåket fra FØR de er født. Realiteten er jo at annonsørene kan vite en kvinne er gravid før hennes nære familie, pga søk på Internett og algoritmer som kan lages på bakgrunn av det.

Informasjon vi legger igjen lagres. Big data satt sammen i nye sammenhenger kan gi uant ny informasjon om mennesker. Det er ikke noe nytt med algoritmer som kan «forutse» fremtidig oppførsel.

Folk må kunne vite hvilken informajon som er lagret om dem. Slik er det ikke nå.

Vi har rett til ett privatliv!

Jeg er heldig og eier min egen barndom, men hvor mange barn i vår tid gjør egentlig det? Elektroniske skyggespor legges igjen fra før fødsel og vil følge et menneske frivillig eller ufrivillig hele livet.

Hvor frie er vi mennesker egentlig i disse data-tider?

..Noen tanker jeg fikk etter å ha lest rapporten, del gjerne dine tanker her!

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Årsmøte i Tønsberg Venstre!

I dag var det årsmøte i Tønsberg Venstre, herlig! Årets fest 🙂 Et nytt styre ble valgt, og jeg la frem denne resolusjonen for årsmøtet:

Forby plastposen og forsk på morgendagens emballasjeløsninger!

Hvert år dumpes det 8 millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som livet i havet tar til seg. Havhesten er en del av vår næringsskjede, og i Nordsjøen er det antatt at 95 prosent av de nå har plast i magen. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette.

Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi vil ikke ødelegge vårt matfat i havet som vi blir mer og mer avhengig av i fremtiden. Her må flere tiltak iverksettes.

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Tønsberg Venstre ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbare materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge gå foran og finne de nye løsningene – det må forskes må morgendagens emballasjeløsninger!
Hver fjerde pose med mat fra butikken blir hivd av forbrukere. Mindre kasting og mer miljøvennlige alternativer til dagens emballasje er oppgaver Tønsberg Venstre vil jobbe med lokalt, og påvirke at jobbes mer med regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lokalt ønsker Tønsberg Venstre å

 • prioritere å rydde opp lokale elver/farvann for plast
 • jobbe for en kommunal grønn innkjøpsordning, og gjennom den favorisere leverandører til kommunen som har «grønn» emballasje
 • Se på mulighetene for at Vesar kan formidle gode miljøalternativer til søplesekker/plastposer

Regionalt ønsker Tønsberg Venstre å påvirke til at det blir

 • satt av egne midler til elevbedrifter med fokus på grønt entrepenørskap
 • tatt initiativ til å formidle kunnskap om forskjellen mellom datomerkingen «best før» og «siste forbruksdag» gjennom kampanje

Nasjonalt ønsker Tønsberg Venstre å påvirke til at

 • det blir satt av midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger
 • det blir iverksatt en belønningsordning for kommuner som reduserer avfallsmengden sin pr. innbygger
 • plastposer i butikk blir forbudt
 • det blir tatt initativ i samarbeid med andre land til at søppeldyngene til havs blir fjernet og behandlet på mest miljøvennlig måte
 • det blir dyrere å produsere/distribuere unødvendig og eller miljøfiendlig emballasje
 • nytt lovverk rundt emballasje blir utarbeidet om hensiktsmessig

(Kilder: studie publisert i forskningstidsskriftet Science og rapport fra World Economic Forum (WEF) kalt «The new plastics economy».)

Årsmøtet vedtok å oversende resolusjonen med kommentarer fra årsmøtet – og se på å lage flere resolusjoner ut av den og veien videre. Jeg er spent på hvordan den ender opp og hvor, jeg skal følge prosessen og oppdatere deg på bloggen min.

Suzy


Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Pels for pelsdyr

I november var det fakkeltog mot pels og jeg holdt en appell i forbindelse med det. Her er den:

For 20 år siden hadde jeg en button jeg var veldig glad i, og som jeg følte masse for. Det var en button det sto «pels for pelsdyr» på. Det er så sant. Pels for pelsdyr.

Det var på 90-tallet. Dessverre er parolen like aktuell i dag. Pelsoppdrett er fortsatt en aktiv næring, pels havner stadig på ikke-pelsdyr og hvem må betale for dette? Jo – mink og rev – ville dyr som ikke har noe i bur å gjøre.

Jeg sier pels for pelsdyr fordi dyrevelferd er viktigere enn menneskers behov for luksusvarer.

Klær av og med ekte pels har ikke lenger den funksjonen den har hatt. Det er nå et luksusprodukt det finnes gode fuske-alternativer til. Vi klarer å holde varmen uten pels. Og det er ikke greit at dyr lider for dette.

Dyr har en verdi i seg selv og dyr skal behandles med respekt. Å forhindre stress, redsel, skade og smerte hos dyr skal være overordnet. Et sivilisert samfunn tar vare på dyra. Og vi er da et sivilisert samfunn?

Venstre tar dyr på alvor, vi setter ikke særinteresser foran kunnskap, dokumentasjon eller dyras beste. Pelsdyrbransjen har ikke sørget for at at dyrevelferden er tilstrekkelig forbedret de siste ti årene. Venstre vil avvikle pelsindustrien.

Personlig mener jeg at pelsoppdrett i tillegg til å være unødvendig og hjerteløst – så er det faktisk også en totalt utdatet næring.

Til alle de som snakker om arbeidplassene og økonomien tilknyttet pelsdyrbransjen har jeg dette å si: vet du hva – ALLE bransjer må tilpasse seg samfunnet vi lever i, og endringer i kunders adferd og behov. Alle bransjer. Ny kunnskap må erverves kontiuerlig. Om en bransje eller bedrift ikke klarer å tenke transformasjon og tilpassing så er konsekvensen at bedrifter legges ned.

Går du på videobutikken hver fredag for å leie en VHS? Drar du på platebutikken for å kjøpe den siste CD´en? Nei? Mange bransjer må endre grunnproduktet sitt for å kunne overleve som arbeidplass. Hvorfor skal ikke det samme gjelde for pelsdyrnæringa?

Jeg må spørre meg selv hvilke særinteresser og krefter i dette landet som har sørget for å holde en utdatert forettningside som pelsdyrnæring i live så lenge.

Pelsdyrbransjen burde selv tenke stor transformering – for fler og fler folk er mer bevisst sin forbrukermakt og unødvendigheten rundt ekte pels. De fleste folk vil jo ikke bruke pels! Det har blitt sosialt uakseptabelt i store deler av dette landet å bruke pels.

Hva kan du og jeg gjøre? Bruke vår forbrukermakt og aldri kjøpe nye produkter som støtter pelsdyrnæringa. Skriv under på underskriftskampanjer, gå i fakkeltog, snakk om pels for pelsdyr i lunsjen med kollegaer, med barna dine og med vennenne dine.

Og bruk stemmeretten din og stem på handlekraftige partier som ikke er styrt av særinteresser og som tør å legge ned pelsdyrnæringa.

Om 20 år fra nå håper jeg vi ikke går i fakkeltog mot pels. Da er den for lengst avviklet – fordi pels selvfølgelig er for pelsdyr.

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

«Gubbevelde» i Tønsbergs politiske ledelse

Etter valget har vi et bystyre bestående av tilnærmet like mange kvinner og menn. Det er et sunnhetstegn. Det er bra når vi har et styrende organ bestående av folkevalgte som er mest mulig heterogene. At vi har en bredde på alder, bakgrunn, stadie i livet – og kjønn.

Det mener jeg setter det styrende organet, i dette tilfelle Tønsberg bystyre og tilhørende fagutvalg – i bedre stand til å ta kloke beslutninger. Fordi bredden på befolkningen i større grad er representert, og fordi flere ulike hoder tenker flere tanker enn en veldig homogen gruppe.

For perioden 2015-2019 ble det faktisk valgt inn en overvekt av kvinner inn i Tønsberg bystyre. Det er gledelig, fordi det er ikke noe vi skal ta for gitt, og det som regel er motsatt.
Men jeg forventet faktisk at kvinneandelen skulle bli gjenspeilet i valg av politisk ledelse også. Jeg tok det faktisk for gitt at flinke menn OG flinke damer skulle innta ledelsesposisjoner i det politiske landskapet.

Den gang ei. Posisjonspartiene H, Frp, MDG og Krf evnet ikke til å skape rom for begge kjønn på toppen – og resultatet er en mannlig ordfører, varaordfører, og samtlige utvalgsledere som er menn.

Jeg finner dette uinspirerende og provoserende! Selv om de valgte menn helt sikkert er dyktige, mener jeg valget peker på at vi har mange flinke både kvinner og menn i kommunen vår – som folk ønsker å vise tillit – også som ledere.

Jeg tror det finnes dyktige kvinner i posisjonens rekker som kunne gjort en knakanes god jobb som leder.

Det politiske miljøet i Tønsberg har faktisk et ansvar for hvilke sterke signaler som sendes ut i kommunen.

Politikere er også rollemodeller for kommunens mange borgere, både barn og voksne. Jeg skulle ønske det var en selvfølgelighet for de som vokser opp i kommunen vår – å se at både kvinner og menn ledet politiske organer.

Var det viktig nok for posisjonen å skape en jevn kjønnsfordeling – også i lederverv – for å gi den samfunnsmessige beste utnyttelsen av talent?

Dette er flaut folkens!


Innlegget ble publisert i Tønsbergs blad i oktober 2015.

Suzy
Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Observasjoner og tanker om forhandlingene

Jeg er ikke skuffet over MDG i Tønsberg. Jeg observerer at de søkte makt, og tok den. Det er greit. Jeg er ikke medlem av partiet MDG og behøver ikke å synes noe om ryddige prosesser i MDGs forhandlinger. Jeg har heller ikke stemt MDG og blitt lovt at partiet skal «shoppe på begge sider» etter best mulig avtale.

Faktum er jo at MDG Tønsberg tok første avtalen som forela.
Dem om det.

Jeg er midlertidig skuffet og overrasket over Høyre i Tønsberg.

Venstre i Tønsberg hadde en avtale med Høyre og en avtale med Ap på onsdag om forhandlinger, etter å ha hatt uformelle samtaler med begge sider på tirsdag. Venstre lovet som kjent sine velgere å snakke med begge sider etter at vi visste valgresultatet.

Venstre gjennomførte et forhandlingsmøte med Ap på onsdag.
Venstres rakk aldri foreta forhandling med Høyre – vi fikk beskjed på vei inn i møtet med dem at avtalen med MDG og posisjonen var et faktum, og verv fordelt.

Grunnen til at jeg er overrasket er jo at jeg fikk et sterkt signal fra ordfører Petter Berg om at Venstre var ønsket inn i samarbeidet – og så hadde de ikke tid engang til å prate med oss når det kom til stykket.

Sånn gikk det denne gangen. Jeg mener ryddige forhandlingsprosesser er en selvfølge. Åpenhet og ryddighet i prosesser vil alltid være viktig for meg.

Jeg håper posisjonen virkelig setter miljø og klima på agendaen. Jeg forventer det igrunn, og ser frem til mange gode miljøsaker på sakskartet i bystyret.

Det er mange gode saker Venstre har som hverken Høyre eller MDG har programfestet. Disse kommer Venstre til å ha ekstra fokus på i kommende periode.

Lykke til posisjon og vi sees i bystyret!

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Kvinnene i mitt liv

Å drive hektisk valgkamp med baby krever god planlegging og velvilje fra folk i livet mitt.

Så tusen takk – kvinnene i mitt liv – som heier på meg, støtter meg, gir meg kloke råd og trår til når jeg trenger det. Jeg hadde ikke klart dette uten dere!

Forrige uke var samboer på tur noen dager, og jeg hadde et spesielt tett program og endel å ta seg til. Da var det godt å ha en fantastisk søster som kom og bodde hos meg noen dager. Gøy for fetterne å være sammen! Svigermor og gode venninner hjalp meg også veldig disse dagene.

Så takk!

Og en oppfordring til alle kvinns der ute – støtt kvinnene i ditt liv, og hei på de som tør å stikke nesa frem – det betyr veldig mye.

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Gjennomslag for økt sykkelparkering

I går var siste bystyremøte, og byplanen var oppe til behandling. Det er mye bra med byplanen, den er ambisiøs og den legger opp til fortetting i sentrum. Vi skal utvikle de grønne lungene våre – og tilgjengeliggjøre de blå lunger ved blant annet sammenhengende kanalpromenade. Spennende!

11707899_10156057089095243_6775173464241535343_o
Slik ser det ut fra der jeg sitter på siste benk. KJenner du igjen veteranen foran meg?

Jeg ser andre kommuner legger inn en likeverdig vekting og fokus på arealer for kommunal tjenesteyting og idrettsområder.

Min bekymring er: i Tønsberg har både arealplan og byplan et veldig fokus på bolig- og næringsareal. Det står i byplanen at rekkefølgebestemmelser skal gjelde, altså for eksempel tilgang på skole skal være dekket før bygging tar til. Samtidig er planen at økt elevantall i sentrum i hovedsak skal løses på Træleborg barneskole.

Jeg er en del av en barnefamilie, og jeg kjenner enormt på behovet for blant annet trygg skolevei. Jeg er ikke helt overbevist om at planen med å øke for elever på Træleborg er en god nok løsning for å tiltrekke oss barnefamilier til sentrum. Det er vel en grense hvor stor en barneskole burde bli?

Jeg har snakket med administrasjonen om mine bekymringer og blitt forsikret om at det er gode løsninger på dette.

Så det kan hende jeg tar feil. Tiden får vise om justeringer burde gjøres på planen.

Venstre hadde noen konkrete forslag til endring av byplanen, den gikk på fellesarealer, parkering og sykkel.

Fellesarealer:

Det legges opp til tett fortetting i Nedre langgate, også at deler av Sjøfartsplassen skal kunne bygges på. Tønsberg Venstre mener det kan være klokt å ikke tillate bygging på plassen – som er liten fra før. Vi vil heller se på dette som et viktig fellesareal som kan videreutvikles for folk. Plassen inneholder idag den flotte Tønsbergpiken, og et stort tre.
Vi fikk 15 stemmer, og forslaget falt.

Parkering:

Planen la opp til en minimumsparkering pr. enhet, og en maksimumparkering. Venstre ønsket å kun ha en maksimumgrense på bilparkering. Dette fikk heller ikke flertall.

Sykkel:

Planen la opp til en minimumssykkelparkering på 2 pr. enhet, Venstre ønsket at minimum skal være 3 (som planen la opp til innledningsvis, men som ble nedskalert.)

Dette fikk flertall, noe vi var veldig fornøyde med.

Les byplanen her 

Suzy

Blogglisten

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather