«Gubbevelde» i Tønsbergs politiske ledelse

Etter valget har vi et bystyre bestående av tilnærmet like mange kvinner og menn. Det er et sunnhetstegn. Det er bra når vi har et styrende organ bestående av folkevalgte som er mest mulig heterogene. At vi har en bredde på alder, bakgrunn, stadie i livet – og kjønn.

Det mener jeg setter det styrende organet, i dette tilfelle Tønsberg bystyre og tilhørende fagutvalg – i bedre stand til å ta kloke beslutninger. Fordi bredden på befolkningen i større grad er representert, og fordi flere ulike hoder tenker flere tanker enn en veldig homogen gruppe.

For perioden 2015-2019 ble det faktisk valgt inn en overvekt av kvinner inn i Tønsberg bystyre. Det er gledelig, fordi det er ikke noe vi skal ta for gitt, og det som regel er motsatt.
Men jeg forventet faktisk at kvinneandelen skulle bli gjenspeilet i valg av politisk ledelse også. Jeg tok det faktisk for gitt at flinke menn OG flinke damer skulle innta ledelsesposisjoner i det politiske landskapet.

Den gang ei. Posisjonspartiene H, Frp, MDG og Krf evnet ikke til å skape rom for begge kjønn på toppen – og resultatet er en mannlig ordfører, varaordfører, og samtlige utvalgsledere som er menn.

Jeg finner dette uinspirerende og provoserende! Selv om de valgte menn helt sikkert er dyktige, mener jeg valget peker på at vi har mange flinke både kvinner og menn i kommunen vår – som folk ønsker å vise tillit – også som ledere.

Jeg tror det finnes dyktige kvinner i posisjonens rekker som kunne gjort en knakanes god jobb som leder.

Det politiske miljøet i Tønsberg har faktisk et ansvar for hvilke sterke signaler som sendes ut i kommunen.

Politikere er også rollemodeller for kommunens mange borgere, både barn og voksne. Jeg skulle ønske det var en selvfølgelighet for de som vokser opp i kommunen vår – å se at både kvinner og menn ledet politiske organer.

Var det viktig nok for posisjonen å skape en jevn kjønnsfordeling – også i lederverv – for å gi den samfunnsmessige beste utnyttelsen av talent?

Dette er flaut folkens!


Innlegget ble publisert i Tønsbergs blad i oktober 2015.

Suzy
Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Observasjoner og tanker om forhandlingene

Jeg er ikke skuffet over MDG i Tønsberg. Jeg observerer at de søkte makt, og tok den. Det er greit. Jeg er ikke medlem av partiet MDG og behøver ikke å synes noe om ryddige prosesser i MDGs forhandlinger. Jeg har heller ikke stemt MDG og blitt lovt at partiet skal «shoppe på begge sider» etter best mulig avtale.

Faktum er jo at MDG Tønsberg tok første avtalen som forela.
Dem om det.

Jeg er midlertidig skuffet og overrasket over Høyre i Tønsberg.

Venstre i Tønsberg hadde en avtale med Høyre og en avtale med Ap på onsdag om forhandlinger, etter å ha hatt uformelle samtaler med begge sider på tirsdag. Venstre lovet som kjent sine velgere å snakke med begge sider etter at vi visste valgresultatet.

Venstre gjennomførte et forhandlingsmøte med Ap på onsdag.
Venstres rakk aldri foreta forhandling med Høyre – vi fikk beskjed på vei inn i møtet med dem at avtalen med MDG og posisjonen var et faktum, og verv fordelt.

Grunnen til at jeg er overrasket er jo at jeg fikk et sterkt signal fra ordfører Petter Berg om at Venstre var ønsket inn i samarbeidet – og så hadde de ikke tid engang til å prate med oss når det kom til stykket.

Sånn gikk det denne gangen. Jeg mener ryddige forhandlingsprosesser er en selvfølge. Åpenhet og ryddighet i prosesser vil alltid være viktig for meg.

Jeg håper posisjonen virkelig setter miljø og klima på agendaen. Jeg forventer det igrunn, og ser frem til mange gode miljøsaker på sakskartet i bystyret.

Det er mange gode saker Venstre har som hverken Høyre eller MDG har programfestet. Disse kommer Venstre til å ha ekstra fokus på i kommende periode.

Lykke til posisjon og vi sees i bystyret!

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Kvinnene i mitt liv

Å drive hektisk valgkamp med baby krever god planlegging og velvilje fra folk i livet mitt.

Så tusen takk – kvinnene i mitt liv – som heier på meg, støtter meg, gir meg kloke råd og trår til når jeg trenger det. Jeg hadde ikke klart dette uten dere!

Forrige uke var samboer på tur noen dager, og jeg hadde et spesielt tett program og endel å ta seg til. Da var det godt å ha en fantastisk søster som kom og bodde hos meg noen dager. Gøy for fetterne å være sammen! Svigermor og gode venninner hjalp meg også veldig disse dagene.

Så takk!

Og en oppfordring til alle kvinns der ute – støtt kvinnene i ditt liv, og hei på de som tør å stikke nesa frem – det betyr veldig mye.

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Gjennomslag for økt sykkelparkering

I går var siste bystyremøte, og byplanen var oppe til behandling. Det er mye bra med byplanen, den er ambisiøs og den legger opp til fortetting i sentrum. Vi skal utvikle de grønne lungene våre – og tilgjengeliggjøre de blå lunger ved blant annet sammenhengende kanalpromenade. Spennende!

11707899_10156057089095243_6775173464241535343_o
Slik ser det ut fra der jeg sitter på siste benk. KJenner du igjen veteranen foran meg?

Jeg ser andre kommuner legger inn en likeverdig vekting og fokus på arealer for kommunal tjenesteyting og idrettsområder.

Min bekymring er: i Tønsberg har både arealplan og byplan et veldig fokus på bolig- og næringsareal. Det står i byplanen at rekkefølgebestemmelser skal gjelde, altså for eksempel tilgang på skole skal være dekket før bygging tar til. Samtidig er planen at økt elevantall i sentrum i hovedsak skal løses på Træleborg barneskole.

Jeg er en del av en barnefamilie, og jeg kjenner enormt på behovet for blant annet trygg skolevei. Jeg er ikke helt overbevist om at planen med å øke for elever på Træleborg er en god nok løsning for å tiltrekke oss barnefamilier til sentrum. Det er vel en grense hvor stor en barneskole burde bli?

Jeg har snakket med administrasjonen om mine bekymringer og blitt forsikret om at det er gode løsninger på dette.

Så det kan hende jeg tar feil. Tiden får vise om justeringer burde gjøres på planen.

Venstre hadde noen konkrete forslag til endring av byplanen, den gikk på fellesarealer, parkering og sykkel.

Fellesarealer:

Det legges opp til tett fortetting i Nedre langgate, også at deler av Sjøfartsplassen skal kunne bygges på. Tønsberg Venstre mener det kan være klokt å ikke tillate bygging på plassen – som er liten fra før. Vi vil heller se på dette som et viktig fellesareal som kan videreutvikles for folk. Plassen inneholder idag den flotte Tønsbergpiken, og et stort tre.
Vi fikk 15 stemmer, og forslaget falt.

Parkering:

Planen la opp til en minimumsparkering pr. enhet, og en maksimumparkering. Venstre ønsket å kun ha en maksimumgrense på bilparkering. Dette fikk heller ikke flertall.

Sykkel:

Planen la opp til en minimumssykkelparkering på 2 pr. enhet, Venstre ønsket at minimum skal være 3 (som planen la opp til innledningsvis, men som ble nedskalert.)

Dette fikk flertall, noe vi var veldig fornøyde med.

Les byplanen her 

Suzy

Blogglisten

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Et grønt bankende hjerte

Tønsberg Venstre tenker helhetlig og fremover. Vi ønsker at Tønsberg skal være et grønt bankende hjerte i Vestfold. Liberalt, varmt, trygt og kreativt, med en tydelig miljøprofil og hvor enkeltmenneskets frihet og ansvar står i sentrum.

Da må kommunen være spreke i og satse på nye grønne ideer, på å gjøre det lettere for enkeltindivider å velge miljøvennlig. Det kan vi gjøre ved å for eksempel opprette et miljøfond, og utvikle en grønn guide som viser innbyggere og besøkende hvor en kan foreta grønne innkjøp.

Kystkommunen Tønsberg skal være den liberale kommunen der vi tar vare på mennesker og naturen. En inkluderende kommune med rom for alle. Vårt verdisyn er at alle mennesker er en ressurs. Jeg ønsker vi skal være en kommune med stort hjerterom, og ha som utgangspunkt at folk er forskjellige. Folk har forskjellige behov – og trenger ulike løsninger. Vi er like mye verd – men vi er ikke like.

Det er ikke farlig at vi er forskjellige, det er en styrke. Fordi vi ønsker takhøyde og åpenhet.

Tønsberg Venstre vil jobbe for en skole som gir alle elever en best mulig skolegang uansett standpunkt. Da må vi skape mer tid til eleven. Vi må styrke lærerne ved å gi de tillit og påfyll og vi må minske byråkratiet. Samtidig må vi styrke de andre faggruppene i skolen – for eksempel helsesøster. God helsesøsterdekning er en hjertesak for Tønsberg Venstre, og en riktig satsing på forebygging.

Byen Tønsberg er vår stolthet. For Tønsberg Venstre er det viktig at byens utvikling skjer på en moderne og miljøriktig måte, samtidig som at vi tar vare på byens egenart og historie.Derfor er det viktig at vi tenker helhetlig, langsiktig, visuelt og i riktig rekkefølge. Vi skal ikke bare bo – vi skal trives der vi bor! Skoler, barnehager, sykehjem, og både grønne og blå lunger må være en naturlig og sentral del av all utvikling. Vi skal overordnet tenke samfunnsutvikling, som boligutvikling og næringsutvikling er en del av.

Tønsberg Venstre er opptatt av det frie mennesket, og er en forkjemper for ytringsfrihet og åpenhet. Vi vil være svært skeptiske til økt overvåking.

Jeg mener Venstre i Tønsberg representerer et tredje helhetlig alternativ til blå høyre-politikk og rød venstre-politikk. Venstre er et tredje grønt alternativ som er genuint opptatt av å sette folk foran systemer. Folk skal gis frihet og sammen skal vi ta ansvaret for en grønn og klok utvikling av by-kommunen vår.


Suzy

Blogglisten
Innlegg også tilgengelig på tb.no/meninger

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Back to school

Det er mye forskjellig en driver med i valgkamp. I dag var vi på Færder videregående skole i Tønsberg og sto på stand. Utrolig hyggelig!

11942101_10156057027600243_4872731158407590919_o
Britt Lillian og jeg

Det var også interessant å høre hvor ulike spørsmålene er fra elever på videregående versus mange av de vi møter på stand i byen en lørdag.

Ungdommene var veldig opptatt av skole, og hadde spørsmål om hvor vi sto på homofili, raketter, boksing og mye mer.

Jeg ble imponert over engasjementet og hvor oppegående, reflekterte og høflige de jeg pratet med var. Dette lover jo bra for fremtiden spør du meg.

12002530_10156057027405243_2035106798702585291_o
Meg og Joke

Og jeg er enda sikrere på at det hadde vært helt riktig for kommunen å innføre stemmerett for 16-åringer ved årets lokalvalg. Det foreslo Venstre, men flertallet stemte imot.

Stem Venstre, vi vil fortsette å jobbe med å gi mer makt og midler til ungdomsrådet samt jobbe for stemmerett for 16-åringer i valg.

Les interpellasjonen jeg hadde om saken 23 april 2014 (litt ned på siden)

Suzy
Blogglisten

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Bro fra Kaldnes til Smørberg – først for kollektivtrafikk og sykkel

All biltrafikk fra øyene ledes nå gjennom Tønsberg sentrum. En del av bypakke Tønsberg handler om at vi skal ha broforbindelse – og hvor det er klokt at den skal ligge.

Jeg mener at hvis vi skal ha en bro så må den:

– først og fremst være tilpasset kollektivtrafikk og sykkel/gange

– avlaste trafikk fra sentrum

– ikke skape mer trafikk

– henge sammen med hvordan byregionen utvikles ellers

Lager vi en dobbel kanalbro avlaster vi ikke trafikken så mye fra sentrum. Spesielt ikke når vi ser at byplanen legger opp til en grønn lunge-utvikling fra Grunnarsbø til kystkultursenteret og at Findusområdet og Stensarmeen skal utvikles til boligområder. På sikt blir dette en større del av et sentrum som folk bor i og bruker, og jeg vil folk skal trives der. Det er ikke trivelig med eksos – ihvertfall ikke når den er unødvendig.

Samtidig utvikles Kaldnesområdet i rekordfart. Det er veldig mange flere folk som bor der nå enn bare noen få år tilbake – og flere skal det bli. Gangbrua avlaster noe – men trafikken øker bare mer og mer på strekningen fra Kaldnes til kanalbro. Øyfolket vokser også – og det er ikke alle som har behov for å kjøre gjennom Tønsberg sentrum hver eneste gang de skal et annet sted enn øyene.

Jeg mener at Smørberg-løsningen er den løsningen som totalt sett er best for både Tønsberg og øyene.

Suzy
Blogglisten
Innlegg også tilgengelig på tb.no/meninger

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Debattsesongen er i gang!

I valgkamp er det obligatorisk med en rekke debatter/møter hvor de forskjellige partiene stiller med en representant.
Her om dagen var jeg på det første møtet i valgkampen for min del – innbyggermøte på Hogsnes.

11885676_10156027699165243_8816877660082702584_o
Slik så det ut fra der vi satt i panelet

Det var full sal, god stemning, og mange engasjerte folk i salen.

Jeg er alltid nervøs før noe slikt, men jeg tenker som så at det er en fin mulighet til å formidle gode saker, lytte til hva folk virkelig bryr seg om, og utvikle seg som menneske.

Denne uken skal Venstre i panelet til Sykepleierforeningen, da stiller Britt Lilian Fevang – 5. kandidat på lista til Venstre i Tønsberg. Torsdag drar vi på Støperiet og heier på Venstres Carl Erik Grimstad som er i den eksklusive gubbe-panelet Tønsbergs blad har satt sammen 😉

Neste uke skal jeg i debatt om næringsliv, barnehage – samt kle meg ut som Viking på Haugar og være klar for alle mulige spørsmål…

Hvem sa valgkamp var kjedelig??

Ps: om du lurer på hvordan jeg/Venstre står på et tema som er viktig for deg, så ta kontakt/evnt kommenter under.

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Tønsberg må satse enda mer på myke trafikanter og kollektivt!

Det finnes statlige midler Tønsberg kan få tilgang på – for å sikre at veksten i persontransport kan tas med kollektivtransport, sykling og gange. Bymiljøavtalen heter den og er friske penger til blant annet kollektivsatsing.

Nå ser det ut til at Tønsberg ikke får dette med det første. Men vi gir ikke opp – Venstre i fylket med Kåre Pettersen i spiss – og Venstre sentralt jobber på for å få en slik avtale med Vestfoldbyene.

Men da må Tønsberg også gjøre sin del.

Å få en bymiljøavtale krever at også kommunene selv prioriterer tiltak som bidrar til det grønne skiftet, for eksempel bygging av gang- og sykkelstier, en streng parkeringspolitikk i bysentra og bom-/rushtidsavgift.

Det ble hevdet i lokalavisen at kommunen har prioritert slike tiltak. Men har Tønsberg vært flinke nok lokalt?

Jeg har ikke registret noe STOR satsing på hverken kollektiv eller streng parkeringspolitikk i denne byen. Tvertimot har jeg registrert en slapp holdning spesielt til parkeringsrestrektive tiltak.

Rapport fra 2009 (TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TØNSBERG KOMMUNE) viser at:

Tønsberg har personbiltetthet på linje med storbyer i Europa, biltrafikken øker, utryggsfølelsen i trafikkbildet er stor, og at vi har noe av den dårligste kollektivdekningen i landet.

Så vi hadde en lang vei å gå. Og jeg tror fortsatt vi har det. (Jeg har forhørt meg – denne planen skal gjennomgåes og oppdateres høsten 2015, spent på hva endringene eventuelt er.)

For å virkelig vise at vi ønsker at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gange – må denne holdningen gjennomsyre alle relevante vedtak.

Jeg mener det ikke blir gjort nå.

    • Er å lage et gigantisk parkeringsannlegg under Haugar – med INGEN intensjon om å fjerne tilsvarende parkering over bakken – restriktiv parkeringspolitikk?
    • Er det fremtidsrettet å tenke at alle som bor i sentrum kan ha egen parkeringplass? Forslag fra Venstre i bystyret om å bygge nye boliger i sentrum med FÆRRE parkeringsplasser pr boenhet har blitt nedstemt av flertallet.
    • Skal flere sykle og gå må vi ha en ambisøs sykkelsatsing. Forslag fra Venstre om tiltak for å øke sykkelglede (eks mer sykkelparkering) er stemt ned av flertallet eller utsatt som sak til et senere tidspunkt (bysykler)
    • Da kommunen kunne velge å plassere toalettannlegg i park eller på parkeringsplass i Gunnarsbøparken – valgte det politiske flertall å ta av parkarealene. Er det en positiv holdning til grøntarealene våre?
    • Sykkelferga Ole 3 legges ned. En ferje som er en del av sykkelveinettet i kommunen vår. Fravær av vei fører til at det blir lettere å velge BORT sykkel. Er det å prioritere tiltak som bidrar til det grønne skiftet?

Dette er noen reelle eksempler fra perioden jeg har sittet i bystyret i Tønsberg.

Jeg vet det er gjort gode tiltak for gange og sykkel i Tønsberg også. Og det er planer. Men på veien til et grønnere og mer fremtidsrettet Tønsberg har vi ikke råd til å skusle bort en eneste sjangse til å sikre at veksten i persontransport kan tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Suzy
Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

El-båten Ole V i aksjon!

El-ferja Ole V
Det var mange som kom og tok turen. noen hadde med seg sykler også. Der det er hjerterom er det husrom – eller sykkelrom i dette tilfellet.

I helgen hadde vi en sykkel- og båtaksjon i Tønsberg. Vi hadde fått tak i en el-båt som vi kjørte NONSTOP mellom Husvik og Husøy i Husøysund søndag i en time.

– For å markere hullet i sykkelveinettet, og for å markere at vi ønsker en ambisiøs sykkelsatsning i kommunen vår.

Fribilletter fra Tønsberg VenstreFredag og lørdag delte vi ut FRIbilletter med info om aksjonen og hva vi tenker rundt sykkelsatsing. Søndag var vi heldige med vær – og det var mange som møtte. Det ble i det store og hele en veldig fin aksjon. Fantastisk innsats fra Venstrefolk med 2. kandidat Pål S. Henriksen i spiss!

Sykkelferja Ole 3 var endel av sykkelveinettet, og ble lagt ned for et par år siden. Det har vært et savn siden. Den tidligere korte avstanden mellom Husøy og Husvik ble borte. Veien en nå må ta er såppass mye lenger at sykkel for mange ikke lenger er aktuelt.

Venstre ønsker en sykkelsatsing i Tønsberg, blant annet

– bedre fremkommeligheten

– gjøre det tryggere å sykle

– bedre merking

– trygge sykkelparkeringsplasser

– ha bysykkelordning

Det skal rett og slett bli lettere for folk å velge sykkel.

Da må sykkelveinettet henge sammen!

Tønsberg var tidligere sykkelby. Og forhåpentligvis en fremtidig sykkelby – ihvertfall med Venstre i førersetet.

Arne Magnus Berge, ordførerkandidat på Nøtterøy – var kaptein. Kjempemoro å kjøre El-båt!

Lokalavisa var til stede, og skrev en kjempefin sak. Andre politikere fra både Sv og Høyre dukket opp – så det tolker vi som en bred oppslutning om at vi kan få en ny Ole på plass etterhvert.

Les gjerne programmet for hva mer vi tenker rundt sykkel

Les mine andre blogginnlegg om sykkel:http://suzy.no/bikes-back-in-business/ http://suzy.no/get-a-bike-break-free/ http://suzy.no/sykkelutleie-sant-no-hakke-vi-i-byn/

Og kommenter gjerne under!

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather