Erstatt plastemballasje med morgendagens løsninger!

Hvert år dumpes det 8 millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som mikroorganismer i næringskjeden tar til seg. I en del av næringskjeden i Nordsjøen er det antatt at 95 prosent nå har plast i magen. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette. Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi må ikke ødelegge vårt matfat i havet!

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Vestfold Venstre ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbart materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge og finne nye løsninger. Vi må utnytte eksisterende kunnskap og forske frem morgendagens emballasjeløsninger.

Lokalt ønsker Venstre å:

 • prioritere å rydde opp lokale elver/farvann for plast
 • jobbe for en kommunal grønn innkjøpsordning, og gjennom den favorisere leverandører til kommunen som har «grønn» emballasje

Regionalt ønsker Vestfold Venstre å påvirke til å:

 • styrke opplæringsordningen i grønt entreprenørskap
 • sette av egne midler til bedrifter og gründere med fokus på grønn innovasjon
 • sørge for at avfallsselskaper tilbyr miljøvennlige restavfallsposer

Nasjonalt ønsker Venstre å påvirke til at

 • det blir satt av mer midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger
 • det iverksettes en belønningsordning for kommuner som reduserer avfallsmengden pr. innbygger
 • plastposer i butikk blir erstattet med miljøvennlige alternativ
 • det blir tatt initiativ i samarbeid med andre land for å fjerne plasten som flyter i havene våre
 • det blir dyrere å produsere/distribuere unødvendig og/eller miljøskadelig emballasje
 • det utarbeides et nytt lovverk rundt emballasje

Uttalelsen ble sendt inn av Tønsberg Venstres årsmøte, og vedtatt av Vestfold Venstres fylkesårsmøte 13. februar 2016.

Foto: Av Odne Lyngstad fra Tønsberg Venstre plukket plast og søppel rundt Aulielva 

Suzy

Blogglisten

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Årsmøte i Tønsberg Venstre!

I dag var det årsmøte i Tønsberg Venstre, herlig! Årets fest 🙂 Et nytt styre ble valgt, og jeg la frem denne resolusjonen for årsmøtet:

Forby plastposen og forsk på morgendagens emballasjeløsninger!

Hvert år dumpes det 8 millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som livet i havet tar til seg. Havhesten er en del av vår næringsskjede, og i Nordsjøen er det antatt at 95 prosent av de nå har plast i magen. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette.

Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi vil ikke ødelegge vårt matfat i havet som vi blir mer og mer avhengig av i fremtiden. Her må flere tiltak iverksettes.

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Tønsberg Venstre ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbare materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge gå foran og finne de nye løsningene – det må forskes må morgendagens emballasjeløsninger!
Hver fjerde pose med mat fra butikken blir hivd av forbrukere. Mindre kasting og mer miljøvennlige alternativer til dagens emballasje er oppgaver Tønsberg Venstre vil jobbe med lokalt, og påvirke at jobbes mer med regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lokalt ønsker Tønsberg Venstre å

 • prioritere å rydde opp lokale elver/farvann for plast
 • jobbe for en kommunal grønn innkjøpsordning, og gjennom den favorisere leverandører til kommunen som har «grønn» emballasje
 • Se på mulighetene for at Vesar kan formidle gode miljøalternativer til søplesekker/plastposer

Regionalt ønsker Tønsberg Venstre å påvirke til at det blir

 • satt av egne midler til elevbedrifter med fokus på grønt entrepenørskap
 • tatt initiativ til å formidle kunnskap om forskjellen mellom datomerkingen «best før» og «siste forbruksdag» gjennom kampanje

Nasjonalt ønsker Tønsberg Venstre å påvirke til at

 • det blir satt av midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger
 • det blir iverksatt en belønningsordning for kommuner som reduserer avfallsmengden sin pr. innbygger
 • plastposer i butikk blir forbudt
 • det blir tatt initativ i samarbeid med andre land til at søppeldyngene til havs blir fjernet og behandlet på mest miljøvennlig måte
 • det blir dyrere å produsere/distribuere unødvendig og eller miljøfiendlig emballasje
 • nytt lovverk rundt emballasje blir utarbeidet om hensiktsmessig

(Kilder: studie publisert i forskningstidsskriftet Science og rapport fra World Economic Forum (WEF) kalt «The new plastics economy».)

Årsmøtet vedtok å oversende resolusjonen med kommentarer fra årsmøtet – og se på å lage flere resolusjoner ut av den og veien videre. Jeg er spent på hvordan den ender opp og hvor, jeg skal følge prosessen og oppdatere deg på bloggen min.

Suzy


Blogglisten

Facebooktwitterlinkedinmailby feather