I helgen skapes ny politikk i Tønsberg!

I år er Venstres landsmøte i… Tønsberg! Veldig moro. Jeg skal skrive mer om det senere, men vil i dette innlegget fremheve resolusjonen Vestfold Venstre har sendt inn til landsmøtet, basert på uttalelsen vedtatt på Vestfold Venstre sitt årsmøte om å erstatte dagens plastemballasje med morgendagens løsninger.

Dette er ny politikk og tar opp et veldig viktig tema; de alvorlige konsekvensene av plastsøppelet som dumpes i havene hvert år – og hva vi konkret kan gjøre med det. (Les resolusjonen nederst i innlegget)

Til landsmøtet sendes det veldig mange uttalelser, og de velger ut noen få som møtet skal diskutere og vedta. Sånn blir det ny politikk av!

Vår resolusjon er ikke foreslått at skal diskuteres, men det er jo muligheter for at det kan bli endret på etter en god diskusjon! Jeg krysser fingrene for det.

Så jeg er veldig spent på debatten i dag, og kommer til å følge spent med. Jeg er observatør, og skal heie på Vestfolddelegasjonen fra sidelinjen. DU kan se på Venstre-TV og få med deg debatten der.

Godt landsmøte, håper det blir noen flotte dager i Tønsberg hvor Venstre vedtar NY spennende politikk! 🙂

Suzy
Blogglisten

HER kan du lese resolusjonen:

Erstatt plastemballasje med morgendagens løsninger!

Hvert år dumpes åtte millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som mikroorganismer i næringskjeden tar til seg. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette. Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi må ikke ødelegge vårt matfat i havet!

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Venstre i Tønsberg og Vestfold ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbart materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge også finne nye løsninger. Vi må utnytte eksisterende kunnskap og forske frem morgendagens emballasjeløsninger.

Vestfold kan bli et renere fylke når alle kommuner prioriterer å rydde opp lokale elver og farvann for plast. Tønsberg bør innføre en kommunal grønn innkjøpsordning, hvor man favoriserer leverandører som har «grønn» emballasje. Vestfold fylkeskommune bør styrke opplæringen i grønt entreprenørskap og gi tilskudd til bedrifter og grundere med fokus på grønn innovasjon. Gjennom Vesar kan Vestfold bli foregangsfylke ved å tilby miljøvennlige restavfallsposer.

Stortinget må sette av midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger for å blant annet å gjøre det mulig å erstatte plastposer i butikk med miljøvennlige alternativ. Det må bli dyrere å produsere/distribuere unødvendig og/eller miljøskadelig emballasje og det trengs et nytt lovverk rundt emballasje. Gjennom å gi en belønningsordning til kommuner som klarer å redusere avfallsmengden pr innbyggere, får vi flere å delta i kampen mot plast.

I tillegg må mikroplast forbys i hudpleieprodukter. Plastpartiklene er på under fem millimeter og benyttes for eksempel i «skrubbekremer» som selges i dagligvarebutikker. Partiklene er så små at de går rett ut i havet, der de spises av fisk og plankton. Mikroplast er ikke vår største kilde til utslipp, men er en helt unødvendig forurensning som lett kan stoppes.

Forsøplingen stopper ikke ved Norges grense. Regjeringen må nå ta initiativ til et samarbeid med andre land om en dugnad mot plastavfall i matfatet vårt.

 
Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Årsmøte i Tønsberg Venstre!

I dag var det årsmøte i Tønsberg Venstre, herlig! Årets fest 🙂 Et nytt styre ble valgt, og jeg la frem denne resolusjonen for årsmøtet:

Forby plastposen og forsk på morgendagens emballasjeløsninger!

Hvert år dumpes det 8 millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som livet i havet tar til seg. Havhesten er en del av vår næringsskjede, og i Nordsjøen er det antatt at 95 prosent av de nå har plast i magen. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette.

Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi vil ikke ødelegge vårt matfat i havet som vi blir mer og mer avhengig av i fremtiden. Her må flere tiltak iverksettes.

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Tønsberg Venstre ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbare materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge gå foran og finne de nye løsningene – det må forskes må morgendagens emballasjeløsninger!
Hver fjerde pose med mat fra butikken blir hivd av forbrukere. Mindre kasting og mer miljøvennlige alternativer til dagens emballasje er oppgaver Tønsberg Venstre vil jobbe med lokalt, og påvirke at jobbes mer med regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lokalt ønsker Tønsberg Venstre å

 • prioritere å rydde opp lokale elver/farvann for plast
 • jobbe for en kommunal grønn innkjøpsordning, og gjennom den favorisere leverandører til kommunen som har «grønn» emballasje
 • Se på mulighetene for at Vesar kan formidle gode miljøalternativer til søplesekker/plastposer

Regionalt ønsker Tønsberg Venstre å påvirke til at det blir

 • satt av egne midler til elevbedrifter med fokus på grønt entrepenørskap
 • tatt initiativ til å formidle kunnskap om forskjellen mellom datomerkingen «best før» og «siste forbruksdag» gjennom kampanje

Nasjonalt ønsker Tønsberg Venstre å påvirke til at

 • det blir satt av midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger
 • det blir iverksatt en belønningsordning for kommuner som reduserer avfallsmengden sin pr. innbygger
 • plastposer i butikk blir forbudt
 • det blir tatt initativ i samarbeid med andre land til at søppeldyngene til havs blir fjernet og behandlet på mest miljøvennlig måte
 • det blir dyrere å produsere/distribuere unødvendig og eller miljøfiendlig emballasje
 • nytt lovverk rundt emballasje blir utarbeidet om hensiktsmessig

(Kilder: studie publisert i forskningstidsskriftet Science og rapport fra World Economic Forum (WEF) kalt «The new plastics economy».)

Årsmøtet vedtok å oversende resolusjonen med kommentarer fra årsmøtet – og se på å lage flere resolusjoner ut av den og veien videre. Jeg er spent på hvordan den ender opp og hvor, jeg skal følge prosessen og oppdatere deg på bloggen min.

Suzy


Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather