Men sykkelgleden min tar du aldri!(?)

Tenk deg dette: du bruker bilen fast hver dag til jobb. Men bilen din blir stjålet innimellom! En gang i året, en gang annenhvert år. Det er ikke noe du legger opp til. Men det skjer. Du anmelder, men det blir ikke prioritert. Etter egenandel får du kjøpt ny bil, hver gang. Men du bruker masse tid og irritasjon på tyveriet og på å kjøpe inn ny bil.
Det kjennes ikke bra ut? Det blir kanskje sånn at du tenker at du skal kjøpe en skikkelig dårlig bil slik at ingen gidder stjele den. Eller at du tenker du må finne en alternativ transportmetode.

Jeg tror flere syklister kan kjenne seg igjen i denne situasjonen. Å få sykkelen sin stjålet. Er forholdende utrygge så kan man tvile på valgt transportløsning, og kanskje velge noe «tryggere» på sikt. Hvor sannsynlig at det at flere gidder å bruke sykkel og parkere i Tønsberg, når det er hazardgambling med om sykkelen blir stjålet eller ei?

Etter å ha blitt frastjålet en sykkelvogn forrige uke, har jeg tenkt endel. For dette er ikke første gang jeg blir frastjålet sykkelutstyr. Jeg var vel 12 år da min fine blå diamant-sykkel be stjålet utenfor Horten kino. Min første stjålne sykkel. Jeg gråt og lette i dagevis. Helt sant. Sykkel og sykkelutstyr er det som har blitt mest stjålet fra meg. Og min sykkelhistorikk er dessverre ikke unik. Når jeg tenker etter har jeg ikke tall på hvor mange jeg kjenner som har fått frarøvet sykkelen sin.

Men tall det har SSB. I 2014 var det 18 300 anmeldte sykkeltyverier i Norge, en økning på 11 prosent fra året før. Det kommer ikke frem hvor mange sykler som ble funnet igjen, men jeg kan se at det var 73 straffereaksjoner totalt samme år på sykkeltyverier. Det forteller meg at et sykkeltyveri mer eller mindre er eiers hodebry alene, minimalt prioritert av det offentlige, og helt sikkert en behagelig kriminell hverdag.

Jeg opplever en resignasjon blant enkelte. «Ja ja. Sånn er det. Parkerer du her blir den stjålet.»
Har det blitt allment akseptert at sykkeltyveri er en naturlig del av syklistlivet?

Jeg vil ikke ha det sånn. Og jeg syntes ikke det er greit. Velger man sykkel i hverdagen som fremkomstmiddel så ønsker man selvsagt forutsigbarhet og trygghet. Så kan sykkeleier gjøre det som er mulig selv – være i Falck sykkelregister, ha bra lås, prøve å få til å låse sykkel inne og trygt så langt det la seg gjøre.

Men det hjelper jo lite når sykkelbander herjer fylket, og det er tilsynelatende en lav terskel for å stjele en sykkel. Hvor mye ressurser er det til å etterforske sykkeltyveri? Jeg vet ikke, men vil tro det kommer langt ned på lista i tyveriprioriteringen. En sykkel har mye mindre pengeverdi enn mye annet. MEN – i et miljøperspektiv har sykkelen en stor verdi. Nasjonale og lokale politiske mål handler om å få mertrafikk over på sykkel, gange og kollektiv. Da burde det også bidras politisk til at det oppleves trygt å velge sykkel, gange og kollektiv. Og da mener jeg ikke bare trygge sykkelveier. Jeg mener trygge låsemuligheter, og holdninger til sykkeltyveri. Burde det bli tryggere å eie sykkel? Hadde det vært klokt å prioritere sykkeltyverier? Må kanskje flere ting gjøres?

Jeg mener kommunen burde ta initiativ til et sykkelhotell i Tønsberg, gjerne med flere avdelinger, hvor en kan låse sykkelen sin, pumpe opp, lade osv. Jeg syntes også flere busstopp burde ha sykkelparkering m/låsemuligheter. Kommunen må sørge for å få bysykler på plass, og ikke noe lite miniprosjekt da – men et omfattende bysykkelprosjekt. Da kan en velge sykkel uten å være bekymret for tyveri. Barnehager i enkelte kommuner har eget vognhus til sykkelvogner – er det muligens aktuelt for noen av Tønsbergbarnehagene også?

Det er sikkert mange store og små ting kommunen, stat eller eier selv kan ta initiativ til. Del gjerne ideer eller betraktninger i tråden under!

Suzy

Blogginnlegg er omskrevet til avisinnlegg og publisert i Tønsbergs blad
Innlegg er også publisert på Norsksykling.no
Bilde: Her hadde det vært fint å ha muligheten til å låse fast sykkelen
Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

«Man MÅ ha bil for å kjøre barn i barnehagen»

I gårsdagens bystyremøte var saken om etablering av klokkeråsen barnehage oppe til behandling.

I Venstres gruppe har vi snakket mye om den saken. Selv om det er positivt at kommunen kan tilby barnehageplasser til alle som har krav på det, og at selve området og naturen rundt barnehagen er veldig fin – så er dette i høy grad en bilbasert barnehage. Ingen buss går forbi, og barnehagen er plassert noe usentralt.

Jeg stemte ja til barnehagen, men delte tankene mine med bystyret.

Jeg mener kommunen i fremtiden må satse på å legge barnehager der folk bor, i forbindelse med kollektivpunkter og «på vei til» og ikke «på vei fra» for folk.

Slik blir det litt mer praktisk for de som sykler, går og reiser kollektivt. Enten fordi de må, eller fordi de ønsker.

Denne observasjonen fra meg vakte mange sterke reaksjoner flere andre bystyrerepresentanter. Det var tydeligvis helt uhørt å tenke at noen kan gå eller sykle eller ta bussen med barna sine til barnehagen!

«Det går ikke an. Småbarnsforeldre MÅ kjøre bil til barnehage» » En kan ikke ta med en 1-åring på sykkel» osv

Jeg ble så satt ut av de ubetenksomme kommentarene at jeg ikke fikk svart ordentlig opp da, men ønsker å si noe om det i dette innlegget. Ta et lite oppgjør med disse utdaterte holdningen.

Våkne opp! Det er 2016, SELVFØLGELIG finnes det foreldre som går, sykler og eller busser med barna til barnehage og skole!

Jeg kjenner selv flere foreldre som ikke har førerkort, ikke har bil, eller bruker bilen lite, har barn – og må forholde seg til kollektivtilbud og sykkel.

Det er faktisk hverdagen til flere, og da synes jeg vi som politikere skal gjøre det lettere i denne hverdagen – ikke more oss kostelig over tanken på å sykle barn til barnehagen.

Det er rett og slett provoserende at representanter i bystyret ler av disse familier, og tror alle som bor i Tønsberg eier en bil, og ønsker å eie en bil.

Denne holdningen som kom frem igår er kanskje et tegn på at bystyret i hovedsak ikke representere folket, men en gammeldags og privilegert liten gruppe i samfunnet.

Suzy

 
Blogglisten

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Bro fra Kaldnes til Smørberg – først for kollektivtrafikk og sykkel

All biltrafikk fra øyene ledes nå gjennom Tønsberg sentrum. En del av bypakke Tønsberg handler om at vi skal ha broforbindelse – og hvor det er klokt at den skal ligge.

Jeg mener at hvis vi skal ha en bro så må den:

– først og fremst være tilpasset kollektivtrafikk og sykkel/gange

– avlaste trafikk fra sentrum

– ikke skape mer trafikk

– henge sammen med hvordan byregionen utvikles ellers

Lager vi en dobbel kanalbro avlaster vi ikke trafikken så mye fra sentrum. Spesielt ikke når vi ser at byplanen legger opp til en grønn lunge-utvikling fra Grunnarsbø til kystkultursenteret og at Findusområdet og Stensarmeen skal utvikles til boligområder. På sikt blir dette en større del av et sentrum som folk bor i og bruker, og jeg vil folk skal trives der. Det er ikke trivelig med eksos – ihvertfall ikke når den er unødvendig.

Samtidig utvikles Kaldnesområdet i rekordfart. Det er veldig mange flere folk som bor der nå enn bare noen få år tilbake – og flere skal det bli. Gangbrua avlaster noe – men trafikken øker bare mer og mer på strekningen fra Kaldnes til kanalbro. Øyfolket vokser også – og det er ikke alle som har behov for å kjøre gjennom Tønsberg sentrum hver eneste gang de skal et annet sted enn øyene.

Jeg mener at Smørberg-løsningen er den løsningen som totalt sett er best for både Tønsberg og øyene.

Suzy
Blogglisten
Innlegg også tilgengelig på tb.no/meninger

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Tønsberg må satse enda mer på myke trafikanter og kollektivt!

Det finnes statlige midler Tønsberg kan få tilgang på – for å sikre at veksten i persontransport kan tas med kollektivtransport, sykling og gange. Bymiljøavtalen heter den og er friske penger til blant annet kollektivsatsing.

Nå ser det ut til at Tønsberg ikke får dette med det første. Men vi gir ikke opp – Venstre i fylket med Kåre Pettersen i spiss – og Venstre sentralt jobber på for å få en slik avtale med Vestfoldbyene.

Men da må Tønsberg også gjøre sin del.

Å få en bymiljøavtale krever at også kommunene selv prioriterer tiltak som bidrar til det grønne skiftet, for eksempel bygging av gang- og sykkelstier, en streng parkeringspolitikk i bysentra og bom-/rushtidsavgift.

Det ble hevdet i lokalavisen at kommunen har prioritert slike tiltak. Men har Tønsberg vært flinke nok lokalt?

Jeg har ikke registret noe STOR satsing på hverken kollektiv eller streng parkeringspolitikk i denne byen. Tvertimot har jeg registrert en slapp holdning spesielt til parkeringsrestrektive tiltak.

Rapport fra 2009 (TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TØNSBERG KOMMUNE) viser at:

Tønsberg har personbiltetthet på linje med storbyer i Europa, biltrafikken øker, utryggsfølelsen i trafikkbildet er stor, og at vi har noe av den dårligste kollektivdekningen i landet.

Så vi hadde en lang vei å gå. Og jeg tror fortsatt vi har det. (Jeg har forhørt meg – denne planen skal gjennomgåes og oppdateres høsten 2015, spent på hva endringene eventuelt er.)

For å virkelig vise at vi ønsker at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gange – må denne holdningen gjennomsyre alle relevante vedtak.

Jeg mener det ikke blir gjort nå.

    • Er å lage et gigantisk parkeringsannlegg under Haugar – med INGEN intensjon om å fjerne tilsvarende parkering over bakken – restriktiv parkeringspolitikk?
    • Er det fremtidsrettet å tenke at alle som bor i sentrum kan ha egen parkeringplass? Forslag fra Venstre i bystyret om å bygge nye boliger i sentrum med FÆRRE parkeringsplasser pr boenhet har blitt nedstemt av flertallet.
    • Skal flere sykle og gå må vi ha en ambisøs sykkelsatsing. Forslag fra Venstre om tiltak for å øke sykkelglede (eks mer sykkelparkering) er stemt ned av flertallet eller utsatt som sak til et senere tidspunkt (bysykler)
    • Da kommunen kunne velge å plassere toalettannlegg i park eller på parkeringsplass i Gunnarsbøparken – valgte det politiske flertall å ta av parkarealene. Er det en positiv holdning til grøntarealene våre?
    • Sykkelferga Ole 3 legges ned. En ferje som er en del av sykkelveinettet i kommunen vår. Fravær av vei fører til at det blir lettere å velge BORT sykkel. Er det å prioritere tiltak som bidrar til det grønne skiftet?

Dette er noen reelle eksempler fra perioden jeg har sittet i bystyret i Tønsberg.

Jeg vet det er gjort gode tiltak for gange og sykkel i Tønsberg også. Og det er planer. Men på veien til et grønnere og mer fremtidsrettet Tønsberg har vi ikke råd til å skusle bort en eneste sjangse til å sikre at veksten i persontransport kan tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Suzy
Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

El-båten Ole V i aksjon!

El-ferja Ole V
Det var mange som kom og tok turen. noen hadde med seg sykler også. Der det er hjerterom er det husrom – eller sykkelrom i dette tilfellet.

I helgen hadde vi en sykkel- og båtaksjon i Tønsberg. Vi hadde fått tak i en el-båt som vi kjørte NONSTOP mellom Husvik og Husøy i Husøysund søndag i en time.

– For å markere hullet i sykkelveinettet, og for å markere at vi ønsker en ambisiøs sykkelsatsning i kommunen vår.

Fribilletter fra Tønsberg VenstreFredag og lørdag delte vi ut FRIbilletter med info om aksjonen og hva vi tenker rundt sykkelsatsing. Søndag var vi heldige med vær – og det var mange som møtte. Det ble i det store og hele en veldig fin aksjon. Fantastisk innsats fra Venstrefolk med 2. kandidat Pål S. Henriksen i spiss!

Sykkelferja Ole 3 var endel av sykkelveinettet, og ble lagt ned for et par år siden. Det har vært et savn siden. Den tidligere korte avstanden mellom Husøy og Husvik ble borte. Veien en nå må ta er såppass mye lenger at sykkel for mange ikke lenger er aktuelt.

Venstre ønsker en sykkelsatsing i Tønsberg, blant annet

– bedre fremkommeligheten

– gjøre det tryggere å sykle

– bedre merking

– trygge sykkelparkeringsplasser

– ha bysykkelordning

Det skal rett og slett bli lettere for folk å velge sykkel.

Da må sykkelveinettet henge sammen!

Tønsberg var tidligere sykkelby. Og forhåpentligvis en fremtidig sykkelby – ihvertfall med Venstre i førersetet.

Arne Magnus Berge, ordførerkandidat på Nøtterøy – var kaptein. Kjempemoro å kjøre El-båt!

Lokalavisa var til stede, og skrev en kjempefin sak. Andre politikere fra både Sv og Høyre dukket opp – så det tolker vi som en bred oppslutning om at vi kan få en ny Ole på plass etterhvert.

Les gjerne programmet for hva mer vi tenker rundt sykkel

Les mine andre blogginnlegg om sykkel:http://suzy.no/bikes-back-in-business/ http://suzy.no/get-a-bike-break-free/ http://suzy.no/sykkelutleie-sant-no-hakke-vi-i-byn/

Og kommenter gjerne under!

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Get a bike. Break free!

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja kaller sykling «antidepressiva på grønn resept», og sykler for tiden gjennom Norge fra Lindesnes til Nordkapp. Ganske imponerende!

Her om dagen kom han til Norges eldste by – fikk lunsj og tittet på Saga Oseberg og vikingprosjektene på Lindahlplan.

Jeg er veldig glad i å sykle, og skal jeg et sted i Tønsberg by (jeg bor på Kaldnes) så er det så utrolig mye lettere å sykle enn å ta bilen. Det er praktisk, renere, det er deilig – og det går raskere. Jeg synes det er triveligere med sykkel enn med bil.

10409399_10155770633155243_4029563162829823686_n
Denne fant jeg i en skuff – og er nok VELDIG gammel! Og ganske tøff

En gang for mange år siden gikk vi for å være sykkelbyen Tønsberg. Det er en identitet jeg gjerne skulle sett vi erobret igjen. Vi må gjøre det lettere for folk å velge sykkel når de skal fra A til B.

Måter å gjøre det på er å ha et godt og trygt sykkelveinett som er sammenhengene, ha tydelige avgrensinger mot kjørebanen og generelt bedre merking av veien.

Vi må ha god sykkelparkering, spesielt ved kollektivknutepunkter, og gjerne med tak ved dårlig vær. Vi må få ekspresssykkelvei på strategiske strekninger, slik at også pendlere kan pendle med sykkel. Og på vinteren må det brøytes! Det finnes vinterdekk for de modige 🙂

Så kan vi gjøre noen kreative grep også, for eksempel som at ansatte i kommunen får bedre kjøregodkjørelse om de bruker sykkel enn bil.

Selvfølgelig burde kommunen ha en bysykkelordning som både innbyggere og turister kunne hatt glede av. Strategiske utplasseringspunkter i kommunen hvor det er fint å ferdes ønsker jeg meg også.

Det er ikke forbudt å bruke bil selvsagt, men jeg ønsker å jobbe for at det blir ENKLERE for folk å velge sykkel i Tønsberg.

Kom gjerne med innspill til hvordan Tønsberg kunne blitt «sykkelbyen» igjen!

Suzy

Blogglistenhits

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather