Et grønt bankende hjerte

Tønsberg Venstre tenker helhetlig og fremover. Vi ønsker at Tønsberg skal være et grønt bankende hjerte i Vestfold. Liberalt, varmt, trygt og kreativt, med en tydelig miljøprofil og hvor enkeltmenneskets frihet og ansvar står i sentrum.

Da må kommunen være spreke i og satse på nye grønne ideer, på å gjøre det lettere for enkeltindivider å velge miljøvennlig. Det kan vi gjøre ved å for eksempel opprette et miljøfond, og utvikle en grønn guide som viser innbyggere og besøkende hvor en kan foreta grønne innkjøp.

Kystkommunen Tønsberg skal være den liberale kommunen der vi tar vare på mennesker og naturen. En inkluderende kommune med rom for alle. Vårt verdisyn er at alle mennesker er en ressurs. Jeg ønsker vi skal være en kommune med stort hjerterom, og ha som utgangspunkt at folk er forskjellige. Folk har forskjellige behov – og trenger ulike løsninger. Vi er like mye verd – men vi er ikke like.

Det er ikke farlig at vi er forskjellige, det er en styrke. Fordi vi ønsker takhøyde og åpenhet.

Tønsberg Venstre vil jobbe for en skole som gir alle elever en best mulig skolegang uansett standpunkt. Da må vi skape mer tid til eleven. Vi må styrke lærerne ved å gi de tillit og påfyll og vi må minske byråkratiet. Samtidig må vi styrke de andre faggruppene i skolen – for eksempel helsesøster. God helsesøsterdekning er en hjertesak for Tønsberg Venstre, og en riktig satsing på forebygging.

Byen Tønsberg er vår stolthet. For Tønsberg Venstre er det viktig at byens utvikling skjer på en moderne og miljøriktig måte, samtidig som at vi tar vare på byens egenart og historie.Derfor er det viktig at vi tenker helhetlig, langsiktig, visuelt og i riktig rekkefølge. Vi skal ikke bare bo – vi skal trives der vi bor! Skoler, barnehager, sykehjem, og både grønne og blå lunger må være en naturlig og sentral del av all utvikling. Vi skal overordnet tenke samfunnsutvikling, som boligutvikling og næringsutvikling er en del av.

Tønsberg Venstre er opptatt av det frie mennesket, og er en forkjemper for ytringsfrihet og åpenhet. Vi vil være svært skeptiske til økt overvåking.

Jeg mener Venstre i Tønsberg representerer et tredje helhetlig alternativ til blå høyre-politikk og rød venstre-politikk. Venstre er et tredje grønt alternativ som er genuint opptatt av å sette folk foran systemer. Folk skal gis frihet og sammen skal vi ta ansvaret for en grønn og klok utvikling av by-kommunen vår.


Suzy

Blogglisten
Innlegg også tilgengelig på tb.no/meninger

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Bro fra Kaldnes til Smørberg – først for kollektivtrafikk og sykkel

All biltrafikk fra øyene ledes nå gjennom Tønsberg sentrum. En del av bypakke Tønsberg handler om at vi skal ha broforbindelse – og hvor det er klokt at den skal ligge.

Jeg mener at hvis vi skal ha en bro så må den:

– først og fremst være tilpasset kollektivtrafikk og sykkel/gange

– avlaste trafikk fra sentrum

– ikke skape mer trafikk

– henge sammen med hvordan byregionen utvikles ellers

Lager vi en dobbel kanalbro avlaster vi ikke trafikken så mye fra sentrum. Spesielt ikke når vi ser at byplanen legger opp til en grønn lunge-utvikling fra Grunnarsbø til kystkultursenteret og at Findusområdet og Stensarmeen skal utvikles til boligområder. På sikt blir dette en større del av et sentrum som folk bor i og bruker, og jeg vil folk skal trives der. Det er ikke trivelig med eksos – ihvertfall ikke når den er unødvendig.

Samtidig utvikles Kaldnesområdet i rekordfart. Det er veldig mange flere folk som bor der nå enn bare noen få år tilbake – og flere skal det bli. Gangbrua avlaster noe – men trafikken øker bare mer og mer på strekningen fra Kaldnes til kanalbro. Øyfolket vokser også – og det er ikke alle som har behov for å kjøre gjennom Tønsberg sentrum hver eneste gang de skal et annet sted enn øyene.

Jeg mener at Smørberg-løsningen er den løsningen som totalt sett er best for både Tønsberg og øyene.

Suzy
Blogglisten
Innlegg også tilgengelig på tb.no/meninger

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Debattsesongen er i gang!

I valgkamp er det obligatorisk med en rekke debatter/møter hvor de forskjellige partiene stiller med en representant.
Her om dagen var jeg på det første møtet i valgkampen for min del – innbyggermøte på Hogsnes.

11885676_10156027699165243_8816877660082702584_o
Slik så det ut fra der vi satt i panelet

Det var full sal, god stemning, og mange engasjerte folk i salen.

Jeg er alltid nervøs før noe slikt, men jeg tenker som så at det er en fin mulighet til å formidle gode saker, lytte til hva folk virkelig bryr seg om, og utvikle seg som menneske.

Denne uken skal Venstre i panelet til Sykepleierforeningen, da stiller Britt Lilian Fevang – 5. kandidat på lista til Venstre i Tønsberg. Torsdag drar vi på Støperiet og heier på Venstres Carl Erik Grimstad som er i den eksklusive gubbe-panelet Tønsbergs blad har satt sammen 😉

Neste uke skal jeg i debatt om næringsliv, barnehage – samt kle meg ut som Viking på Haugar og være klar for alle mulige spørsmål…

Hvem sa valgkamp var kjedelig??

Ps: om du lurer på hvordan jeg/Venstre står på et tema som er viktig for deg, så ta kontakt/evnt kommenter under.

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Tønsberg må satse enda mer på myke trafikanter og kollektivt!

Det finnes statlige midler Tønsberg kan få tilgang på – for å sikre at veksten i persontransport kan tas med kollektivtransport, sykling og gange. Bymiljøavtalen heter den og er friske penger til blant annet kollektivsatsing.

Nå ser det ut til at Tønsberg ikke får dette med det første. Men vi gir ikke opp – Venstre i fylket med Kåre Pettersen i spiss – og Venstre sentralt jobber på for å få en slik avtale med Vestfoldbyene.

Men da må Tønsberg også gjøre sin del.

Å få en bymiljøavtale krever at også kommunene selv prioriterer tiltak som bidrar til det grønne skiftet, for eksempel bygging av gang- og sykkelstier, en streng parkeringspolitikk i bysentra og bom-/rushtidsavgift.

Det ble hevdet i lokalavisen at kommunen har prioritert slike tiltak. Men har Tønsberg vært flinke nok lokalt?

Jeg har ikke registret noe STOR satsing på hverken kollektiv eller streng parkeringspolitikk i denne byen. Tvertimot har jeg registrert en slapp holdning spesielt til parkeringsrestrektive tiltak.

Rapport fra 2009 (TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TØNSBERG KOMMUNE) viser at:

Tønsberg har personbiltetthet på linje med storbyer i Europa, biltrafikken øker, utryggsfølelsen i trafikkbildet er stor, og at vi har noe av den dårligste kollektivdekningen i landet.

Så vi hadde en lang vei å gå. Og jeg tror fortsatt vi har det. (Jeg har forhørt meg – denne planen skal gjennomgåes og oppdateres høsten 2015, spent på hva endringene eventuelt er.)

For å virkelig vise at vi ønsker at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gange – må denne holdningen gjennomsyre alle relevante vedtak.

Jeg mener det ikke blir gjort nå.

    • Er å lage et gigantisk parkeringsannlegg under Haugar – med INGEN intensjon om å fjerne tilsvarende parkering over bakken – restriktiv parkeringspolitikk?
    • Er det fremtidsrettet å tenke at alle som bor i sentrum kan ha egen parkeringplass? Forslag fra Venstre i bystyret om å bygge nye boliger i sentrum med FÆRRE parkeringsplasser pr boenhet har blitt nedstemt av flertallet.
    • Skal flere sykle og gå må vi ha en ambisøs sykkelsatsing. Forslag fra Venstre om tiltak for å øke sykkelglede (eks mer sykkelparkering) er stemt ned av flertallet eller utsatt som sak til et senere tidspunkt (bysykler)
    • Da kommunen kunne velge å plassere toalettannlegg i park eller på parkeringsplass i Gunnarsbøparken – valgte det politiske flertall å ta av parkarealene. Er det en positiv holdning til grøntarealene våre?
    • Sykkelferga Ole 3 legges ned. En ferje som er en del av sykkelveinettet i kommunen vår. Fravær av vei fører til at det blir lettere å velge BORT sykkel. Er det å prioritere tiltak som bidrar til det grønne skiftet?

Dette er noen reelle eksempler fra perioden jeg har sittet i bystyret i Tønsberg.

Jeg vet det er gjort gode tiltak for gange og sykkel i Tønsberg også. Og det er planer. Men på veien til et grønnere og mer fremtidsrettet Tønsberg har vi ikke råd til å skusle bort en eneste sjangse til å sikre at veksten i persontransport kan tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Suzy
Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

El-båten Ole V i aksjon!

El-ferja Ole V
Det var mange som kom og tok turen. noen hadde med seg sykler også. Der det er hjerterom er det husrom – eller sykkelrom i dette tilfellet.

I helgen hadde vi en sykkel- og båtaksjon i Tønsberg. Vi hadde fått tak i en el-båt som vi kjørte NONSTOP mellom Husvik og Husøy i Husøysund søndag i en time.

– For å markere hullet i sykkelveinettet, og for å markere at vi ønsker en ambisiøs sykkelsatsning i kommunen vår.

Fribilletter fra Tønsberg VenstreFredag og lørdag delte vi ut FRIbilletter med info om aksjonen og hva vi tenker rundt sykkelsatsing. Søndag var vi heldige med vær – og det var mange som møtte. Det ble i det store og hele en veldig fin aksjon. Fantastisk innsats fra Venstrefolk med 2. kandidat Pål S. Henriksen i spiss!

Sykkelferja Ole 3 var endel av sykkelveinettet, og ble lagt ned for et par år siden. Det har vært et savn siden. Den tidligere korte avstanden mellom Husøy og Husvik ble borte. Veien en nå må ta er såppass mye lenger at sykkel for mange ikke lenger er aktuelt.

Venstre ønsker en sykkelsatsing i Tønsberg, blant annet

– bedre fremkommeligheten

– gjøre det tryggere å sykle

– bedre merking

– trygge sykkelparkeringsplasser

– ha bysykkelordning

Det skal rett og slett bli lettere for folk å velge sykkel.

Da må sykkelveinettet henge sammen!

Tønsberg var tidligere sykkelby. Og forhåpentligvis en fremtidig sykkelby – ihvertfall med Venstre i førersetet.

Arne Magnus Berge, ordførerkandidat på Nøtterøy – var kaptein. Kjempemoro å kjøre El-båt!

Lokalavisa var til stede, og skrev en kjempefin sak. Andre politikere fra både Sv og Høyre dukket opp – så det tolker vi som en bred oppslutning om at vi kan få en ny Ole på plass etterhvert.

Les gjerne programmet for hva mer vi tenker rundt sykkel

Les mine andre blogginnlegg om sykkel:http://suzy.no/bikes-back-in-business/ http://suzy.no/get-a-bike-break-free/ http://suzy.no/sykkelutleie-sant-no-hakke-vi-i-byn/

Og kommenter gjerne under!

Suzy

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Ønsker du å bygge igjen byfjorden?

Som en visuelt orientert og engasjert Tønsbergbeboer – med hjerte for byfjorden – har jeg med skepsis sett «wall of Kaldnes» vokse frem. Eller «blokkene på Kaldnes» som de er bedre kjent som.

Jeg er enig vi skal bygge høyere i sentrum nær kollektivknutepunktene. Jeg er enig vi kan bygge på Kaldnesområdet – her ligger ikke tusen år gammel historikk opptil 8 meter ned i bakken som vi må ta hensyn til.

Men

Jeg mener dette blir for tett, for kjedelig, for grått. Folk former bygg. Så former byggene folk. Sånn er det faktisk. Hvor trivelig blir dette området etterhvert som blokk for blokk puttes på?

Ønsker vi å bygge igjen byfjorden?

Og ikke minst – vi har aldri tatt en prinsipiell diskusjon på om vi ønsker å bygge igjen byfjorden.

For det er faktisk det som skjer nå. Tenk litt på det.

Det ligger flere planer om å pæle i fjorden for å bygge blokk på blokk ute i vannet.

Dette distanserer oss fra vannet mener jeg – istedenfor å bygge på en slik måte, at vannkanten er for alle, og at man faktisk kan putte en finger i vannet og kjenne på det. Se til Drammen, der har de fine stier langs kanalen flere steder.

Blokklandskapet på Kaldnes inviterer ikke andre til å gå rundt på området- enn de som bor der.

Og nå kommer den ultimate boligblokka som en har vært freidige nok til å navngi «Signaturen». Akkurat som om blokka er noe mer enn leiligheter til privatpersoner. Plassering, innhold og høyde blir helt feil.

Vi i Venstre har jobbet mot et så høyt bygg. Vår representant i utvalg for bygg og areal – Aina Dahl har stemt mot høyblokka, og etterlyst bruk av «estetikkparagrafen» i Plan og bygingsloven. Bystyregruppa stemte mot høyden på bygget også i bystyret.

Vi må huske på at Tønsberg er Norges eldste by – og vi har en identitet og en særegenhet vi må ta innover oss i byggeprosesser. Det betyr ikke at alt skal være vikingbygg, men det betyr at vi ikke behøver å ligne på alle andre byer med blokker fra 2000tallet.

Tøsen Tønsberg

Derfor ble jeg både flau og sint da jeg leste forsideoppslaget for et par uker tilbake – at utbyggere er så fornøyde med Tønsberg. «Tønsberg sier ja til alt». Er det så bra rykte å ha da? Utbyggere har selvfølgelig ideer og planer om hva de ønsker å gjøre med ulike områder- og det skal de. Men det er faktisk kommunens plikt og MULIGHET til å se det store bildet- og den visuelle sammehengen.

Jeg tror og mener vi kan bygge både høyt og til en viss grad tett på Kaldnes – med både en grønn og sosial profil på husene – uten å bygge igjen fjorden eller fjerne vannkanten fra folk i Tønsberg.

Venstre ønsker å ha et samarbeid med utbyggerne til å satse på utbygging av spennende bygg og boligområder med god energiutnyttelse og en tydeligere miljøprofil. Et konkret et eksempel kan være byhager som skaper både kortreist mat og tettere naboforhold. Vi ønsker leiligheter som er skapt for et mangfold i befolkningen blant annet gjennom å sette av noen leiligheter til boligsosiale formål og bygge leiligheter med utleiedel (ref. Stavanger)

Nå vet du iallefall hvilket parti du kan stemme på ved årets valg – om dette også er noe du mener.

Suzy

Dette innlegget ble sendt til Tønsbergs blad, og ble publisert i en noe redigert versjon her

Blogglisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Ta humledød på alvor – også i Tønsberg

Idag oppdaget jeg for andre gang på samme uke at en død humle lå på kjøkkengulvet mitt. Jeg lurer på om det er tilfeldig eller ei. Tankene mine går uansett til den seriøst skumle humledøden som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Humledød er kjent fra USA, Norge og land i Europa. Humledød rapporteres fra mange steder i hele Sør-Norge og i fjor sommer kunne vi også lese i Tønsbergs blad om tilfeller om dette på Nøtterøy.

11751847_10155891336735243_6896232581004079640_n
En av de døde humlene jeg fant

Humlene har en viktig rolle i økosystemet. De er pollinatorer som bestøver mange plantearter, som igjen er helt essensielt for plantenes utbredelse. Humlene har stor effekt på økosystemene generelt – og særlig på matproduksjonen til oss mennesker.

Derfor er det viktig å ta humledød på alvor.

Dette opptar meg så mye at jeg i fjor skrev en interpellasjon (hvor man tar opp sak med ordfører/bystyret) om saken – og utfordret ordfører på å endre kommunens planteanbefalinger, for kommunen ANBEFALER planting av Lind til utbyggere, saksbehandlere, private, forretningsdrivere, osv ved planting av trær.

Og mange mener at Lind, spesielt Parklind er skyld i noe av humledøden.

Men ordføreren mente at Lind var så praktisk i sin bruk at han ikke ønsket endre noe veileder. Han var enig at humledød må bli tatt på alvor, og at muligens kommunen skulle plante ut noe humlevennlige busker/blomster i parkene. I tillegg avventet han et svar fra en person på Ås om saken.

Men

Nå har jeg ventet på svar siden oktober 2014, og jeg har ikke registrert noe nye humlevennlige planter i parker. Korriger meg gjerne om jeg tar feil!

Når er det på tide vi skal ta humledøden på alvor – OGSÅ lokalt? Det hjelper ikke å sitte på gjerdet og tenke at resten av verden ikke har noe med oss å gjøre.

Håper du også engasjerer deg i humle- (og biedød), les interpellasjonen min og svaret i sin helhet, og del gjerne dette blogginnlegget med humlevenner!

Suzy

Blogglistenhits

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Svømme, sykle, løpe – 1 måned igjen!

I dag er det en måned igjen til jeg skal «løpe for livet» i Tønsberg bytriatlon og forhåpentligvis komme i mål før Petter Berg.

Vi tre førstekandidatene på lista til Tønsberg Venstre har meldt oss på, og stiller som et lag. Joke skal svømme, Pål skal sykle – og jeg skal få æren av å løpe og ta laget i mål.

Jeg har bedt Joke og Pål gi jernet slik at jeg får et godt utgangspunkt, for å si det sånn. Håper de ligger i hardtrening hele sommerferien 🙂

11709651_10155849326475243_5388380343306228278_n
Damer i Venstre løp Jentebølgen tidligere i år; meg, Aina og Joke.

Det morsomme er at vi har utfordret de andre politiske partiene til også å delta – og Høyre sa ja veldig raskt! Vi får se om de andre partiene og toppkandidatene hiver seg på.

Jeg er absolutt ingen atlet, ihvertfall ikke nå for tiden, med mammakropp og gravidtid fortsatt i minne. Før løp jeg litt, men det har vært lite løping siste året.

Planen min nå er å få løpt litt innimellom, slik at jeg kan løpe i mål 15. august med hodet høyt hevet.

Jeg er veldig glad om noen kommer for å heie på oss!

11745765_10155849326430243_8828939488973705180_n
Kristinaløpet!

Hvorfor gjør vi dette da mon tro, er det kanskje noen som lurer? Vi i Tønsberg Venstre har hadde «grønn bølge» i Jentebølgen tidligere i vår, og løp en gjeng for «en hyggeligere by for de myke trafikanter» i Kristinaløpet i juni. For oss ble det naturlig å også delta i triatlon. Hva deltar vi for? Det skal jeg avsløre på et senere tidspunkt.

Vi i Venstretruppen er «normale mennesker», og jeg synes det er fint at slike konkurranser også er åpne for de som ønsker å delta, men ikke nødvendigvis har ambisjoner om å vinne.

Også er det moro med valgkamp, tradisjonell og utradisjonell.

Jeg har forresten ambisjoner om å vinne Tønsberg bytriatlon… – over alle de andre politiske partiene 🙂

Suzy


Bilde: Meg, Pål og Joke

Blogglistenhits

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Bikes back in business

Hurra! Idag kunne vi lese på Facebooksiden til Tønsberg kommune at sykkelutleia er tilbake. Det synes jeg er en gledelig nyhet.

I mai/juni fant Tønsberg Venstre ut at det ikke var utleiesykler igjen i byen – syklene i kommunen var å finne på Tjøme – de var solgt til en bedrift.

Jeg skrev et par blogginnlegg om at vi trenger sykkelsatsing i kommunen vår – og at det er en selvfølge at vi skal ha sykkelutleie i Tønsberg – tidligere utnevnt sykkelby. Tønsbergs blad hadde oppslag om saken – og satte dermed temaet på dagsorden.

Det ser ut til å ha fungert å ha fokus på saken. Joke og jeg måtte opp på servicesenteret i kommunen i dag for å se med egne øyne at sykkelutleia var back in business. Noe den var. Du kan leie halv dag eller hel dag – og får sykkel utlevert på stedet. 🙂

Vi ønsker oss frendeles bysykler og storstilt sykkelsatsing i kommunen – men at sykkelutleia er tilbake på plass er en god start og viser at det er vilje i Tønsberg.

Fortsatt god sommer!

Suzy

Bilde: Glad Joke

Blogglistenhits

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Sykkelutleie? Sånt no ha´kke vi i by´n!

image
Tønsbergs blad 25.06.15

Det er veldig synd at Tønsberg kommune nylig har avviklet sykkelutleie-ordningen.

Som fylkets hovedstad, tidligere sykkelby og turistmagnet på sommeren, skulle det vært en selvfølge at byen kan by på utleiesykler.

Vi i Venstre har lenge ment at utleiesykler ikke er NOK, men også tatt til orde for en bysykkel-ordning. Les bystyrerepresentant Aina Dahl sin interpellasjon om saken, samt ordførerens svar.

Nå må folk til Tjøme for å leie sykler i Tønsberg. Vi kan gråte noen tårer over det, så får vi sette oss ned og finne en løsning for veien videre. Bysykkelordningen er planlagt gjennomført i 2017.  Jeg mener vi snarest må planlegge å igjen få sykkelutleie på plass.

Om vi fortsetter denne nedtrappingen av sykkelsatsingen i Tønsberg kan vi gå glipp av muligheten til friske midler til økt folkehelse!

Jeg snakker om statlig belønningsordning for sykkel, hvor Tønsberg har mulighet til å få midler om vi lokalt satser på sykkel.

(Det var forøvrig Venstre som fikk gjennom belønningsordning for sykkel. Og i år fikk Venstre ordningen utvidet.)

Jeg vil ha sykkelutleie tilbake, men det behøver ikke nødvendigvis være Tønsberg kommune som har tilbudet.

Vi får spørre – er det noen i denne kommunen som kunne tenke seg å tilby utleiesykler til innbyggere og turister?
Og hva kan kommunen bistå med, for å gjøre utleia enklere?

Har du noen innspill til hvordan vi kan få sykkelutleie tilbake som tilbud i Tønsberg?

Suzy

Blogglistenhits

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather