I helgen skapes ny politikk i Tønsberg!

I år er Venstres landsmøte i… Tønsberg! Veldig moro. Jeg skal skrive mer om det senere, men vil i dette innlegget fremheve resolusjonen Vestfold Venstre har sendt inn til landsmøtet, basert på uttalelsen vedtatt på Vestfold Venstre sitt årsmøte om å erstatte dagens plastemballasje med morgendagens løsninger.

Dette er ny politikk og tar opp et veldig viktig tema; de alvorlige konsekvensene av plastsøppelet som dumpes i havene hvert år – og hva vi konkret kan gjøre med det. (Les resolusjonen nederst i innlegget)

Til landsmøtet sendes det veldig mange uttalelser, og de velger ut noen få som møtet skal diskutere og vedta. Sånn blir det ny politikk av!

Vår resolusjon er ikke foreslått at skal diskuteres, men det er jo muligheter for at det kan bli endret på etter en god diskusjon! Jeg krysser fingrene for det.

Så jeg er veldig spent på debatten i dag, og kommer til å følge spent med. Jeg er observatør, og skal heie på Vestfolddelegasjonen fra sidelinjen. DU kan se på Venstre-TV og få med deg debatten der.

Godt landsmøte, håper det blir noen flotte dager i Tønsberg hvor Venstre vedtar NY spennende politikk! 🙂

Suzy
Blogglisten

HER kan du lese resolusjonen:

Erstatt plastemballasje med morgendagens løsninger!

Hvert år dumpes åtte millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som mikroorganismer i næringskjeden tar til seg. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette. Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi må ikke ødelegge vårt matfat i havet!

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Venstre i Tønsberg og Vestfold ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbart materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge også finne nye løsninger. Vi må utnytte eksisterende kunnskap og forske frem morgendagens emballasjeløsninger.

Vestfold kan bli et renere fylke når alle kommuner prioriterer å rydde opp lokale elver og farvann for plast. Tønsberg bør innføre en kommunal grønn innkjøpsordning, hvor man favoriserer leverandører som har «grønn» emballasje. Vestfold fylkeskommune bør styrke opplæringen i grønt entreprenørskap og gi tilskudd til bedrifter og grundere med fokus på grønn innovasjon. Gjennom Vesar kan Vestfold bli foregangsfylke ved å tilby miljøvennlige restavfallsposer.

Stortinget må sette av midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger for å blant annet å gjøre det mulig å erstatte plastposer i butikk med miljøvennlige alternativ. Det må bli dyrere å produsere/distribuere unødvendig og/eller miljøskadelig emballasje og det trengs et nytt lovverk rundt emballasje. Gjennom å gi en belønningsordning til kommuner som klarer å redusere avfallsmengden pr innbyggere, får vi flere å delta i kampen mot plast.

I tillegg må mikroplast forbys i hudpleieprodukter. Plastpartiklene er på under fem millimeter og benyttes for eksempel i «skrubbekremer» som selges i dagligvarebutikker. Partiklene er så små at de går rett ut i havet, der de spises av fisk og plankton. Mikroplast er ikke vår største kilde til utslipp, men er en helt unødvendig forurensning som lett kan stoppes.

Forsøplingen stopper ikke ved Norges grense. Regjeringen må nå ta initiativ til et samarbeid med andre land om en dugnad mot plastavfall i matfatet vårt.

 
Blogglisten

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Erstatt plastemballasje med morgendagens løsninger!

Hvert år dumpes det 8 millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som mikroorganismer i næringskjeden tar til seg. I en del av næringskjeden i Nordsjøen er det antatt at 95 prosent nå har plast i magen. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette. Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi må ikke ødelegge vårt matfat i havet!

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Vestfold Venstre ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbart materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge og finne nye løsninger. Vi må utnytte eksisterende kunnskap og forske frem morgendagens emballasjeløsninger.

Lokalt ønsker Venstre å:

 • prioritere å rydde opp lokale elver/farvann for plast
 • jobbe for en kommunal grønn innkjøpsordning, og gjennom den favorisere leverandører til kommunen som har «grønn» emballasje

Regionalt ønsker Vestfold Venstre å påvirke til å:

 • styrke opplæringsordningen i grønt entreprenørskap
 • sette av egne midler til bedrifter og gründere med fokus på grønn innovasjon
 • sørge for at avfallsselskaper tilbyr miljøvennlige restavfallsposer

Nasjonalt ønsker Venstre å påvirke til at

 • det blir satt av mer midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger
 • det iverksettes en belønningsordning for kommuner som reduserer avfallsmengden pr. innbygger
 • plastposer i butikk blir erstattet med miljøvennlige alternativ
 • det blir tatt initiativ i samarbeid med andre land for å fjerne plasten som flyter i havene våre
 • det blir dyrere å produsere/distribuere unødvendig og/eller miljøskadelig emballasje
 • det utarbeides et nytt lovverk rundt emballasje

Uttalelsen ble sendt inn av Tønsberg Venstres årsmøte, og vedtatt av Vestfold Venstres fylkesårsmøte 13. februar 2016.

Foto: Av Odne Lyngstad fra Tønsberg Venstre plukket plast og søppel rundt Aulielva 

Suzy

Blogglisten

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Vear + Hogsnes & Bjelland = sant

Jeg mener området Bjelland – Hogsnes – Vear naturlig hører sammen. For fremtiden er det derfor logisk å se området som ett boområde – et lokalt nærmiljø med spesielt fine friarealer, et trygt oppvekstområde og med utviklingsmuligheter.

Skolen på Hogsnes var tidligere et samlingspunkt på Hogsnes, og ble dessverre nedlagt.

Men Vear skole kan bli et fremtidig samlingspunkt for hele området.

Trygge sykkelveier og et godt kollektivtilbud for området er spesielt viktig mener jeg. Og da er det godt at det allerede er trygg skolevei fra Hogsnes til Vear.

Så – hvilken by er det naturlig at hele området sogner til? Her spiller selvfølgelig følelser og praktisk logistikk inn som kan variere fra familie til familie. Men faktum er at byen Tønsberg ligger geografisk nærmere enn byen Sandefjord. Det er vel mer sannsynlig at du sykler til Tønsberg enn til Sandefjord? Kan jo hende du foretrekker Stokke. Uansett – nærhet til byen med sykkel gir en stor frihet.

Tønsberg får en sykkelsatsing, og det er også en en bro eller tunnellforbindelse på trappene. «Ringveikonseptet» innebærer forbindelse til Korten ELLER mot Smørberg. Jeg mener Smørberg er et meget godt valg.

En forbindelse her vil knytte Vear-Hogsnes-Bjelland-området enda nærmere byen Tønsberg.

Selvfølgelig kan området Vear-Hogsnes-Bjelland være en del av SAS-kommunen og fremdeles benytte seg av Tønsberg. Men jeg mener jo det må være mest interessant å ha påvirkningskraft gjennom lokaldemokratiet på det området en benytter seg mest av.

Valget for folk i området er ikke mellom Stokke eller Tønsberg. Det blir mellom SAS eller Tønsberg.

Jeg er glad for at stemmene som kommer fra folk i Vear-Hogsnes-Bjelland-området blir vektlagt. Det skulle bare mangle, det er deres fremtid det gjelder.

Jeg ønsker folk i området et godt valg, og håper alle bruker sin rett til å stemme.

(Dette innlegget er også publisert på tb.no/meninger og innbyggerlista.no.)

Suzy

Blogglisten

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Politiker eller poet – ja takk begge deler

Meg og KinønigEn liten stemingsrapport fra en veldig givende, utfordrende og lærerik dag for meg. Venstre sentralt inviterte til valgkamp-trening på Stortinget – med øvelser i debatt, appell, pressekontakt osv. Moro!

Dette er andre gang jeg stiller til valg, men første gang jeg stiller på toppen av en liste – så jeg tar imot all trening jeg kan få.

Jeg har mange saker jeg brenner for. Og da er det veldig fint å få verktøy til å kunne få formidlet sakene bedre med.

11953199_10156009420775243_6916930273517088078_nHer er topp 3 høydepunkt fra min dag på skolebenken på Stortinget:

 1. Vi ble filmet mens vi holdt appell – og ble nøye dissikert i etterkant med tilbakemeldinger og forbedringstips. En av tilbakemeldingene jeg bet meg i var at jeg i en appell muligens fremsto mer som en poet enn som en politiker. Det har jeg tenkt mye på etterpå. Jeg tenker det kan være positivt med ulike trekk hos politikere. Et poetisk trekk behøver ikke nødvendigvis være så dumt innimellom, eller hva? Så jeg sier – ja takk begge deler.
 1. Hele slekta på mors side er veldig stolte at vi har en Eidsvoll-mann i familien. Og selvsagt var det veldig stas for meg å lokalisere bildet av han på Stortinget. Kiønig!
 1. Hev meg inn i en debatt om ytringsfrihet. Her lærte jeg mye om meg selv i pressede situasjoner som jeg har notert meg for ettertiden.

Takk Venstre!

Suzy

Blogglisten

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Hadde vært fint med søndagsåpent…bibliotek!

Aaah, søndag! Avis, kaffikopp, en rolig morgen og stor frokost. Deilig! Søndag er en dag jeg liker å ta det med ro, besøke noen, eller kanskje oppsøke natur og kultur. Jeg tror mange har det slik, og derfor synes jeg det er helt absurd at vi ikke har et søndagsåpent bibliotek i denne byen.

Biblioteket er en møteplass for store og små, et sted for fortellinger, kunnskap og samtaler. Et gratis kulturtilbud til alle folk.

Ja til søndagsåpent bibliotek annonse
Heldige meg får figurere med fantastiske Trine i annonse på tb.no 🙂

Biblioteket vårt er et sted lokale politikere burde ha ambisjoner på vegne av. Økt tilgjengelighet er en ambisjon, og utvidet åpningstid – for eksempel et 7-dagers-bibliotek – er rett vei å gå mener jeg.

Det er i helgene de fleste har fri, et søndagsåpent bibliotek ville vært et flott tilbud til spesielt de som har begrensede muligheter på hverdagen, som for eksempel småbarnsfamilier. Som liten elsket jeg biblioteket spesielt, og jeg ønsker at så mange som mulig skal ha mulighet til å oppleve den kjærligheten – også på søndager.

I aftenposten I går kunne vi lese om meråpne biblioteker – hvor en kommer seg inn med lånekortet “utenom” åpningstid. Det kostet ikke all verden. Det finnes muligheter!

Tønsberg Venstre har programfestet at vi skal jobbe for et søndagsåpent bibliotek.

Hva sier bibliotekgjengere? Tilgjengelighet noe av det viktigste! Dette har kommet frem i bibliotekets egne undersøkelser.

Jeg mener vi MÅ sørge for at biblioteket stadig skal kunne utvikle seg – i takt med samfunnet vi bor i, og tiden som kommer. Tidligere handlet det om at alle skulle få mulighet til å lære å lese. I fremtiden vil det handle om at alle skal kunne lære å navigere i det nye, digitale samfunnet og informasjonsflommen det fører med seg. Det er derfor en systematisk satsing på folkebibliotekene er så viktig. Tilgjengelighet er bare ett virkemiddel.

Det er mer interessant å snakke om søndagsåpent bibliotek enn søndagsåpne butikker spør du meg!

Suzy

Blogglistenhits

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

En ny grønn oase i sentrum

Idag åpner vi i Venstre offisielt våre nye lokaler i Tønsberg! Jeg er veldig glad og spent på hvordan det vil være å ha så sentrale flotte lokaliteter – mitt i hjertet av Tønsberg. Jeg tenker det blir en super måte å organisere valgkampen på, og lettere å komme i prat med folk.

I skrivende stund sitter jeg i en av byens «hemlige» grønne lunger, en plass jeg triller mye til. En inspirerende plass å skrive noen hyggelige ord til dagens åpning!

Jeg håper du tar en tur innom vår nye «grønne oase i sentrum» 🙂

Hvor er det? I de gamle turistkontor-lokalene i Tønsberg, rett ved torvet.

Sjekk Facebook-siden til Tønsberg Venstre for mer info om åpningsfesten.

Suzy

Blogglistenhits

 

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Get a bike. Break free!

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja kaller sykling «antidepressiva på grønn resept», og sykler for tiden gjennom Norge fra Lindesnes til Nordkapp. Ganske imponerende!

Her om dagen kom han til Norges eldste by – fikk lunsj og tittet på Saga Oseberg og vikingprosjektene på Lindahlplan.

Jeg er veldig glad i å sykle, og skal jeg et sted i Tønsberg by (jeg bor på Kaldnes) så er det så utrolig mye lettere å sykle enn å ta bilen. Det er praktisk, renere, det er deilig – og det går raskere. Jeg synes det er triveligere med sykkel enn med bil.

10409399_10155770633155243_4029563162829823686_n
Denne fant jeg i en skuff – og er nok VELDIG gammel! Og ganske tøff

En gang for mange år siden gikk vi for å være sykkelbyen Tønsberg. Det er en identitet jeg gjerne skulle sett vi erobret igjen. Vi må gjøre det lettere for folk å velge sykkel når de skal fra A til B.

Måter å gjøre det på er å ha et godt og trygt sykkelveinett som er sammenhengene, ha tydelige avgrensinger mot kjørebanen og generelt bedre merking av veien.

Vi må ha god sykkelparkering, spesielt ved kollektivknutepunkter, og gjerne med tak ved dårlig vær. Vi må få ekspresssykkelvei på strategiske strekninger, slik at også pendlere kan pendle med sykkel. Og på vinteren må det brøytes! Det finnes vinterdekk for de modige 🙂

Så kan vi gjøre noen kreative grep også, for eksempel som at ansatte i kommunen får bedre kjøregodkjørelse om de bruker sykkel enn bil.

Selvfølgelig burde kommunen ha en bysykkelordning som både innbyggere og turister kunne hatt glede av. Strategiske utplasseringspunkter i kommunen hvor det er fint å ferdes ønsker jeg meg også.

Det er ikke forbudt å bruke bil selvsagt, men jeg ønsker å jobbe for at det blir ENKLERE for folk å velge sykkel i Tønsberg.

Kom gjerne med innspill til hvordan Tønsberg kunne blitt «sykkelbyen» igjen!

Suzy

Blogglistenhits

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Men matjorda vår får du aldri. Eller?

I kveld skal Tønsberg bystyre vedta «kommuneplanens arealdel for 2014-2026». Altså – hvilke nye arealer settes av til bolig eller næring de neste årene.
Det blir som vanlig kamp om matjorda.

I jakten på flere folk til boliger og flere arbeidsplasser i vår kommune er det muligens lett å tenke kortsiktig. «Litt matjord her og litt matjord der kan ofres i jakten på nye arealer.»

Men vi må se dette i et langt perspektiv, lenger enn 2026. Matjorda er noe av det viktigste vi har, matjorda i Vestfold er noe av den flotteste matjorda i Norges land, og vi har et spesielt ansvar for å ta vare på den.

11045839_10155734273495243_7757110346148111151_n
Kommunen legger opp til nye arealer for bolig og næring perioden 14-26

Jeg og Venstres bystyregruppe synes det er helt katastrofe at planen legger opp til at potensiell matjord omdisponeres til næring – jeg snakker da spesielt om området Barkåker syd.

Dette er et område på Barkåker som ikke er matjord nå – men som lett kan bli matjord. Derfor er den viktig.

De store partiene i Tønsberg vil ha dette til næringsareal.

Det trenger vi ikke! Det vil vi ikke! Vi vil ha Barkåker syd som LNF-område (landbruk-, natur-, friluftsområde). Og mange er enige – bare ikke hovedvekten av Tønsbergs politikere.

Fylkesmannen vil ikke omdisponere Barkåker syd pga nasjonale landskapsverdier og jordvernhensyn.

Vestfold fylkeskommune er også imot. Området er i strid med bevaringsformålet.

Hva sier Tønsberg kommune i planen? Å ta dette området inn som næringsområde strider imot naturmangfoldet, landbruk, landskap og kulturminner.

På toppen av kransekaka legges det i planen opp til overkapasitet på næringsområder. Så å legge Barkåker syd på offerblokka er strengt tatt ikke nødvendig heller.

De fleste skjønner hvor viktig matjord er – og da må vi faktisk la kunnskapen få konsekvenser!

Jeg mener Barkåker syd representerer et veivalg i kveldens bystyre. Partiene som nå lanserer seg som «miljøpartier» i valgkampen – følger de opp i kveld?

Suzy

Blogglistenhits

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

En stemme til Venstre…

Om du stemmer Venstre i lokalvalget i år i Tønsberg, er det Venstre sine folk og Venstre sitt program du gir din stemme til.

Tønsberg Venstre har laget et program med sakene vi ønsker å jobbe for de neste fire årene. Det er også jobbet frem en kortere versjon av programmet – som du kan lese i slutten av juni, og får i postkassen etterhvert.

I dag hadde vi photoshoot til programmet med topp 3-kandidatene på lista, og det var ganske gøy! Lokasjonen var helt fantastisk – Gunnarbøparken 🙂

10418925_10155690056775243_5450830637859467041_n

Sjekk ut hele lista her; kjenner du noen?

1. Suzy Christina S. Haugan

2. Pål Schiøtz Henriksen

3. Joke Verwaard

4. Josef Kleven

5. Britt Lillian Fevang

6. Per-Olaf Skoglund Røed

7. Heidi Johannesen

8. Roger Kvalnes

9. Carmen Borg

10. Linn Tea Kjærås

11. Ola Småkasin

12. Norunn Askeland

13. Tor Bergersen

14. Anne Arveschoug

15. Tom Arne Johannessen

16. Kjell Ivar Øvergård

17. Hanna Inderåk Aukland

18. Inger E. Aafos Førsund

19. Thor Arvid Dahl

20. Tina Bülow-Berntzen

21. Rudi Høksnes

22. Arvid Brekke

23. Lone Kirchhoff

24. Erik Engdal

25. Stine Berntsen

26. Worya Abdul Majeed Saleh

27. Tor Charles Inderåk

28. Per Stene

29. Anne Gry Haugan

30. Per-Ingmar Tveiten

31. Isac Freires Esteman

32. Raymond Henriksen

33. Per Kvaale Caspersen

34. Johan Skogan

Suzy

Blogglistenhits

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Trine på besøk! (del 1)

Tirsdag fikk Tønsberg besøk av skoleturneen til Trine Skei Grande, og et kobbel av entusiastiske Venstrefolk i Tønsberg ble med på besøkene. Jeg var blant dem 🙂

Trine er en utrolig kunnskapsrik, talefør og varm person. Det var veldig artig å få være med på skoleturneen hennes de timene hun var i Tønsberg. Hun besøkte Råelåsen barnehage, SMI-skolen på sykehuset og Wang-skolen.

Det var særlig spennende å besøke en barnehage, spesielt også fordi jeg selv etterhvert skal ha mitt eget barn i en.

Råelåsen barnehage har en egen friluftsavdeling som er ute i skogen stort sett hele året. Å oppleve naturen tett på hver dag slik – høres ut som en berikende og fin hverdag synes jeg. Kjempefint og viktig at det finnes forskjellige typer barnehagetilbud.

Barn tilbringer potensielt mye tid i barnehagen, og da tenker en jo på hvilke barnehager som kan passe for sin familie, ikke bare med tanke på logisitikk, men også innhold, verdier og opplegg.

Tidligere hadde Tønsberg kommune «åpen barnehage», et sted en kunne ta med seg barnet sitt en eller flere timer, et møtested for foreldre hjemme med små barn.

Jeg synes det er veldig synd at Tønsberg kommune ikke lenger har åpen barnehage som tilbud.

Åpen barnehage er et alternativ og et supplement til familier som av ulike grunner ikke har barn i barnehagen på fulltid. Folk i Tønsberg må dra til Horten og Nøtterøy for å komme til åpen barnehage. Merkelig og synd at Tønsberg kommune – fylkets hovedstad – ikke kan tilby sine innbyggere denne muligheten. Ingen familier er like – og for meg er det helt åpenbart at åpen barnehage er et attraktivt tilbud i en kommune.

Jeg ønsker å jobbe for å få åpen barnehage i Tønsberg. (Også programfestet i Tønsberg Venstre sitt bystyreprogram 2015-2019).

Hva er dine erfaringer og tanker rundt åpen barnehage?

Suzy

Blogglistenhits

Facebooktwitterlinkedinmailby feather